V posledních letech produkce masa v Rusku soustavně rostla. V roce 2018 dosáhla země soběstačnosti v produkci drůbežího masa a předloni, v r. 2019, také v produkci vepřového. Stalo se tak po více jak 10 letech výrazné finanční podpory ze strany státu. Také během prvních 7 měsíců r. 2020 došlo k meziročnímu nárůstu produkce masa o dalších 5 %. Předpovědi odhadují celoroční produkci v loňském roce (2020) ve výši 11,17 mil. t (v ekvivalentu JUT), z toho by mělo připadnout přes 5,1 mil. t na drůbeží maso, okolo 4 mil. t na vepřové a zbytek na hovězí. Pokud se tato tendence udrží i nadále, mohlo by Rusko do r. 2024 vyprodukovat ročně rekordních 12 mil. t masa.

Logicky s nárůstem domácí produkce masa klesá import. V roce 2020 měl dosáhnout historicky nejnižšího objemu od rozpadu Sovětského svazu. Dováží se prakticky již jen hovězí maso, většinou z Jižní Ameriky. Díky slabému kurzu rublu se ale takovéto zboží stává pro většinu Rusů luxusem. V období leden-srpen 2020 klesly meziročně dovozy masa o 31,8 % na 174 900 t, z 95 % se jednalo o hovězí maso.

V současnosti pochází v Rusku asi 95 % produkovaného hovězího masa z mléčných plemen skotu. Většina chovatelů skotu, kteří se zaměřují na produkci hovězího masa, usiluje o zvyšování podílu masných plemen. Má to ale své limity. V zemi chybí široká konzumní kultura hovězího masa v prémiové oblasti. Jatky stále nabízí za zvířata masných plemen stejnou cenu jako za mléčný skot.

Nárůst domácí produkce masa byl v uplynulých 10 letech doprovázen stálým zvyšováním spotřeby masa v Rusku. Jestliže porovnáme současnou situaci s rokem 2010, stoupla spotřeba masa o více 10 % (o 7 kg) na 76 kg/osobu a rok. Zatímco hovězího masa sní průměrný Rus o 4 kg ročně méně, spotřeba drůbežího i vepřového masa vzrostla.

Tab.: Vývoj produkce masa v Rusku (údaje v 1 000 t; pramen: Fleischwirtschaft 11/2020)

Druh masa 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
hovězí 1 589 1 569 1 608 1 625 1 642 1 664
vepřové 3 355 3 518 3 744 3 937 4 100 4 150
drůbeží 4 622 4 941 4 980 5 014 5 128 5 229
ostatní 288 294 297 290 298 304
celkem 9 854 10 322 10 629 10 866 11 168 11 347

* prognóza


Kam