Na základě sčítání početních stavů prasat v 13 členských zemích EU v měsících květen-červen 2018 bylo zjištěno 126,8 milionů zvířat. Informaci přinesl časopis Fleischwirtschaft ve svém říjnovém vydání. Meziročně došlo k nárůstu o 1,7 % (+2,1 milionů prasat). Přitom analyzovaných 13 zemí reprezentuje okolo 85 % početních stavů v celé Evropské unii. Z velkých producentů chyběla pouze Francie, které neposkytla v inkriminované době data. Vzrostly stavy odstavených selat do 20 kg (meziročně + 2,0 %), ale také běhounů mezi 20 a 50 kg (+ 2,4 %) i výkrmových prasat nad 50 kg (+1,7 %). Díky pozitivnímu vývoji se zvýšila nabídka jatečných prasat v první polovině roku 2018, oproti loňskému roku o 3,45 milionů prasat (+ 2,7 %). Vzhledem k vyšší porážkové váze se produkce vepřového zvýšila dokonce o 3,7 % na 12,0 milionů tun. Předpokládá se, že letošní produkce vepřového překoná rok 2017 o přibližně 2 %.

Pozitivní vývoj početních stavů prasat táhly v EU zejména Španělsko, Polsko a Dánsko. Španělé zvýšili počty prasat meziročně ve sledovaném období o 5,2 % (na 30,15 milionů), ale stav prasnic klesl mírně o 0,2 % (na 2,51 milionů). Španělsko si takto upevnilo svoji vůdčí pozici v produkci vepřového masa v EU. V uplynulých pěti letech se tamním farmářům podařilo zvednout populaci prasat o 22 %! V první polovině letošního roku vyprodukovali Španělé 2,35 milionů tun vepřového masa (meziročně +7,8 %).

V Polsku se stavy prasat zvýšily o 4,2 % na 11,83 milionů. Počet prasnic rovněž klesl, a to o 1,6 % na 871 tisíc kusů. V Dánsku se stavy prasat k letošnímu konci jara zvýšily o 3,3 % na 12,88 milionů, stejně tak rostla populace prasnic (na 1,27 milionů). Zvýšení stavů o 0,9-1,5 % zaznamenali rovněž farmáři v Nizozemsku, Velké Británii a Belgii. Naopak propad hlásilo Německo (meziročně mínus 1,1 %) na 27,10 milionů prasat. Byl to nejnižší stav zaznamenaný od roku 2011. Ještě výrazněji poklesly stavy prasnic – o 2,5 % na 1,86 milionů kusů.

Ze sledovaných zemí byl nejvyšší pokles zaznamenán v Rumunsku, a to mínus 8,0 % na 4,13 milionů prasat. Razantně ubylo prasnic – meziročně 14 % na 280 tisíc zvířat. Na tomto negativním vývoji se podepsal africký mor prasat. Od začátku letošního ledna do konce prvního zářijového týdne bylo v této zemi hlášeno 922 ohnisek této velmi nebezpečné nákazy, z toho 888 v užitkových chovech prasat!

Detaily početních stavů prasat ve vybraných státech EU ukazuje tabulka.

Tab: Početní stavy prasat ve vybraných zemích EU (podle sčítání v období květen/červen 2015-2018; v tisíci kusech; pramen: Fleischwirtschaft 10/2018)

2015 2016 2017 2018 2018:17
Španělsko 26 983 27 541 28 667 30 145 +5,2 %
Německo 28 100 27 146 27 175 26 888 -1,1 %
Dánsko 12 645 12 313 12 467 12 878 +3,3 %
Nizozemsko 12 603 12 416 12 401 12 509 +0,9 %
Polsko 11 640 10 865 11 353 11 828 +4,2 %
Itálie 8 682 8 708 8 774 8 766 -0,1 %
Belgie 6 256 6 193 6 015 6 107 +1,5 %
Velká Británie 4 739 4 866 4 969 5 028 +1,2 %
Rumunsko 4 659 4 575 4 487 4 129 -8,0 %
Maďarsko 3 124 3 026 2 807 2 859 +1,9 %
Rakousko 2 761 2 667 2 669 2 679 +0,4 %
Irsko 1 537 1 594 1 557 1 622 +4,2 %
Švédsko 1 419 1 354 1 362 1 399 +2,7 %
EU-13 125 148 123 264 124 702 126 837 +1,7 %

Kam