V první polovině 2020 byl v EU u divokých prasat hlášen dvojnásobný počet případů afrického moru prasat (AMP) než v odpovídajícím období 2019. Domácí prasata zůstala postižena stejnou měrou jako vloni. V měsících leden-červen bylo v EU včetně Srbska, Moldávie a Ukrajiny evidováno 7 066 případů AMP, což již překonalo počet 6 407 za celý loňský rok.

V neradostné statistice se dostalo na první místo Maďarsko s 2 938 případy. Počet za stejné období 2019 byl v této zemi překonán přibližně čtyřikrát! V Polsku se počet meziročně zdvojnásobil na 2 737 pozitivních divokých prasat. Více případů hlásí také Bulharsko a Rumunsko. Zcela nová ohniska se objevila v Srbsku a Moldávii (viz tab.), kde se vloni AMP vůbec ještě neevidoval. Počet případů klesl letos ve všech třech pobaltských státech.

V chovech domácích prasat se v EU v prvním pololetí objevilo 340 nových případů, z toho 308 v Rumunsku a 17 v Bulharsku.

Tab.: Hlášené případy afrického moru prasat v první polovině 2020 a v letech 2019 a 2018 (pramen: Fleischwirtschaft 8/2020)

  Divoká prasata domácí prasata
2018 2019

01-06/

2020

2018 2019

01-06/

2020

Maďarsko 138 1 598 2 938 0 0 0
Polsko 2 438 2 468 2 737 109 48 5
Rumunsko 170 683 539 1 163 1 724 308
Bulharsko 5 165 335 1 44 17
Lotyšsko 685 369 139 10 1 0
Slovensko 0 27 124 0 11 0
Litva 1 443 464 119 51 19 1
Srbsko 0 0 41 0 18 0
Itálie 64 60 32 10 1 0
Moldávie 0 0 30 0 0 1
Estonsko 230 80 25 0 0 0
Ukrajina 41 11 4 105 42 8
Belgie 161 482 3 0 0 0
ČR 28 0 0 0 0 0
celkem 5 403 6 407 7 066 1 449 1 908 340

 


Kam