Dne 29. 7. 2018 byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže „Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Přihlašování výrobků do soutěže probíhalo v termínu od 31. března do 30. června 2018 a mohly se do ní přihlásit potravinářské společnosti, resp. jejich nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech. Ve stanoveném termínu se přihlásilo 23 společností s celkem 61 výrobky. Pro řádné přihlášení do soutěže bylo nutné dodat přihlášku, laboratorní analýzu výrobku nebo čestné prohlášení o výživové hodnotě výrobku a nakonec pro hodnocení také samotný produkt. O „Cenu Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ se tak utkaly tyto společnosti: ADVENI MEDICAL, spol. s r.o., Aurosa, s.r.o., BEAS, a.s., Bezlepková pekárna Liška s.r.o., Corax Trading, s.r.o., Emco spol. s r.o., FrostFood a.s., IDC-FOOD, s.r.o., IREKS ENZYMA s.r.o., ISOline EU, s.r.o., Kateřina Jiroušková, Kitl s.r.o., MASO UZENINY PÍSEK, a.s., MASO UZENINY POLIČKA, a.s., Nestlé Česko, s.r.o., PENAM a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., POOLec s.r.o., Semix Pluso, spol. s r.o., Tajemství chuti RAMDAM s.r.o., UNILEVER ČR, spol. s r.o., Uzeniny Příbram, a.s., VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků.

Hodnotící komise byla složená z odborníků Potravinářské komory ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Výzkumného ústavu mlékárenského, s.r.o., Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i., Výzkumného ústavu sladařského a pivovarského, a.s., Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně a společnosti EUROFINS CZ, s.r.o. Kritéria pro hodnocení soutěže byla již od počátku jasně nastavena s následujícími podíly: inovativnost výrobku tvořila 30 %, výživová hodnota výrobku ve smyslu celkového profilu potraviny 30 %, senzorické vlastnosti 30 % a celkový dojem hodnotitele 10 %.

V oboru zpracování masa ve skupině „Mikropodnik“ získala cenu v kategorii inovací v oblasti „Potraviny, zdraví a reformulace“ společnost Corax Trading, s.r.o. za výrobek Bejby Jerky krůtí. Logo „Reformulace roku“ může tato firma použít kromě krůtího i také na hovězí Bejby Jerky.

Ve skupině „ostatní podniky“ získala společnost IDC-FOOD, s.r.o. cenu za inovace v kategorii „Potraviny, zdraví a reformulace“ za svoji novinku Dezert za studena. Za inovace v kategorii „Kvalita a bezpečnost“ získala cenu společnost VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků za výrobek Šunka bez éček.

Logo „ Reformulace roku“ mají právo používat společnosti s působností v oboru zpracování masa: IDC-FOOD, s.r.o. (Dezert za studena vanilkový), VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků (Šunka bez éček)  a MASO UZENINY PÍSEK, a.s. (MÚÚÚ Šunka omega-3).

„V letošním roce byl počet výrobků dvojnásobný ve srovnání s předcházejícími ročníky. Výrobci přihlásili velmi zajímavé výrobky, je vidět, že zájem výrobců o inovace roste a že zejména roste zájem se se svými výrobky pochlubit. Hodnotící komise měla letos velmi těžké rozhodování. Těší nás, že je soutěž mezi výrobci stále populární a že výrobci pochopili, jaké možnosti přináší.“, řekl ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc., který certifikáty oceněným společnostem slavnostně předá u příležitosti konání Žofínské fóra v říjnu 2018.

Vítězové v uvedených kategoriích obdrží certifikáty k „Ceně PK ČR za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ podle konkrétní kategorie. Ostatní zúčastněné společnosti obdrží certifikát za účast. Společnosti, které se umístily na oceněném místě, získají balíček mediální propagace (propagace společnosti a výrobků v tištěných a internetových médiích) a poukaz k účasti jednoho zástupce společnosti na mezinárodním veletrhu potravin a nápojů SIAL v Paříži ve dnech 21. – 25. 10. 2018. Pro mikropodniky společnost EUROFINS CZ, s.r.o. poskytne stanovení výživových údajů podle platné legislativy na oceněné výrobky. Výrobci, kteří mohou využívat logo „Reformulace roku“, budou moci své výrobky prezentovat na nadcházejících akcích Platformy pro reformulace.


Dana Gabrovská

Potravinářská komora ČR

error: Obsah webu je chráněn!