V prvním čtvrtletí 2020 se meziročně zvýšil vývoz vepřového masa z EU o 4,2 %. Podle údajů Evropské komise bylo exportováno z 27 členských států do třetích zemí celkem 1,4 mil. t vepřového masa včetně vedlejších produktů (přepočteno na hmotnost jatečně upravených těl, JUT). Díky vyšší ceně byla hodnota vývozu dražší o jednu třetinu a dosáhla 3,5 mld. euro. Více jak polovina (54 %) vyvezeného vepřového skončila v Číně, a to 756 tis. t. Meziročně se vývoz do říše středu zvýšil o 75,5 %.

Podle analytiků však ve druhém čtvrtletí cena vepřového klesla, a to ze dvou důvodů. Jednak Číňané produkují již více prasat, jednak největší konkurenti EU – USA a Brazílie – nabízejí vepřové levněji. Na ostatních trzích zaznamenali vývozci z členských zemí propad (viz. tab.). Po brexitu je druhým nejvýznamnějším odbytištěm evropského vepřového britský trh. Za období leden-březen 2020 tam bylo prodáno necelých 171 tis. t, meziroční propad značných 37,4 %. Poklesly také exporty do Japonska (- 14,8 %) a Jižní Koreje (- 39,4 %).

Z exportujících států je v rámci EU jedničkou Španělsko, které meziročně zvýšilo vývoz o 29 % na necelých 370 tis. t. Druhé Německo vyvezlo za první kvartál 310 tis. t, třetí Dánsko 244 tis. t. V devadesátých letech jednička v exportu evropského vepřového masa Nizozemsko skončilo na čtvrtém místě před Francií a Polskem.

Tab.: Vývoz vepřového masa z EU za období leden-březen 2019 a 2020. Údaje včetně vedlejších produktů a živých zvířat  přepočtené na tuny jatečně upravených těl (JUT). Pramen: Fleischwirtschaft 6/2020

  2019 2020 2020 k 2019 (%)
Export celkem 1 344 481 1 401 560 +4,2
z toho do Číny 430 771 756 021 +75,5
Velká Británie 272 709 170 697 -37,4
Japonsko 119 460 101 780 -14,8
Jižní Korea 82 600 50 079 -39,4
Hongkong 55 450 40 816 -26,4
Filipíny 74 026 37 002 -50,0
Austrálie 27 847 23 224 -16,6
další země 22 893 22 545 -1,5
z toho Španělsko 286 757 369 838 +29,0
Německo 300 647 310 083 +3,1
Dánsko 212 375 244 094 +14,9
Nizozemí 188 642 186 979 -0,9
Francie 75 285 69 371 -7,9
Polsko 107 088 67 381 -37,1

Kam