Podle časopisu Fleischwirtschaft dosáhl v roce 2017 obrat s chráněnými potravinami a nápoji v EU hodnoty 77,15 miliard euro. Celkový trh s potravinami se v EU odhaduje na 1 101 miliard euro. Potraviny a nápoje se statutem ochrany představují tak podíl okolo 7 %. Více jak polovina tržeb připadá na víno. Za ostatní chráněné potraviny utratili spotřebitelé 27,34 miliard, což znamená podíl 35 %. Na trhu se chráněné potraviny prodávají za cenu přibližně 1,5krát vyšší, než kolik stojí běžné odpovídající produkty.

Chráněné potraviny na trhu EU mohou mít následující značení:

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) – z českých potravin např. Třeboňský kapr, Štramberské uši, Hořické trubičky, České pivo, Budějovické pivo ad.

Chráněné označením původu (CHOP) – z českých potravin např. Pohořelický kapr, Všestarská cibule, Český kmín, Žatecký chmel ad.

Zaručené tradiční speciality (ZTS) – v této kategorii jsou zařazeny masné výrobky Tradiční špekáčky, Tradiční lovecký salám, Pražská šunka, Spišské párky, Liptovská saláma.


Kam