Podle únorového čísla časopisu Fleischwirtschaft se podařilo vloni v Evropské unii, v Srbsku i na Ukrajině prokázat celkem 8 315 ohnisek afrického moru prasat (AMP). Meziročně nastal nárůst o 1 463 případů (+ 21,4 %). Přibylo ohnisek AMP u domácích prasat, a to o 31,7 %. Potvrzené infekce u divokých prasat se zvýšily o 18,6 %  na 6 407 případů.

Na nechtěný vrchol průkazu AMP u domácích prasat se dostalo Rumunsko s celkem 1 724 postiženými farmami, což meziročně odpovídá vzestupu o téměř 50 %. Na Rumunsko tak připadlo 90 % všech ohnisek hlášených v EU, Srbsku a na Ukrajině. Vloni se poprvé prokázal AMP v 11 chovech na Slovensku a v 18 chovech v Srbsku. V Bulharsku se počet ohnisek u domácích prasat během roku zvýšil z 1 na 44.

V roce 2019 se ale v některých zemích počty případů AMP u domácích prasat snížily. Na Sardinii (Itálie), v Lotyšsku nebo v Polsku, kde nastal pokles o 56 %. O přibližně 60 % se snížil výskyt nových infekcí AMP na Ukrajině a v Litvě.

V počtu ohnisek u divokých prasat drží smutné prvenství Polsko s 2 468 hlášenými v r. 2019. Naštěstí zůstal meziročně počet ohnisek přibližně na stejné úrovni. Na druhém místě s výrazným nárůstem oproti r. 2018 skončilo Maďarsko, kde se výskyt AMP více jak zdesetinásobil na 1 598 ohnisek. Čtyřnásobný nárůst ohnisek AMP zaznamenalo u divočáků Rumunsko. Více ohnisek zjistili rovněž v Belgii a Bulharsku. Naproti tomu zřetelný propad v počtu ohnisek u divokých prasat hlásily vloni pobaltské státy a také Ukrajina.

Tab.: Hlášená ohniska afrického moru prasat v Evropě (pramen: Fleischwirtschaft 2/2020)

2018 2019 2019:18 (%) 2018 2019 2019:18 (%)
divoká prasata domácí prasata
ohniska celkem 5 403 6 407 +18,6 1 449 1 908 +31,7
Polsko 2 438 2 468 +1,2 109 48 -56,0
Maďarsko 138 1 598 +1 058,0 0 0 0,0
Rumunsko 170 683 +301,8 1 163 1 724 +48,2
Belgie 161 482 +199,4 0 0 0
Litva 1 443 464 -67,8 51 19 -62,7
Lotyšsko 685 369 -46,1 10 1 -90,0
Bulharsko 5 165 +3 200,0 1 44 +4 300,0
Estonsko 230 80 -65,2 0 0 0
Itálie 64 60 -6,3 10 1 -90,0
ČR 28 0 -100,0 0 0 0
Ukrajina 41 11 -73,2 105 42 -60,0
Slovensko 0 27 0 11
Srbsko 0 0 0 18

 


Kam

error: Obsah webu je chráněn!