Již dvacátý osmý ročník časopisu Maso

Než se dostal časopis Maso do dnešní podoby, prodělal za víc jak čtvrtstoletí postupný vývoj. A několikrát změnil svého vydavatele. Vypracoval se z dřívějšího Zpravodaje masného průmyslu (vycházel do r. 1990) v periodikum, které snese srovnání s obdobnými médii v Evropě.

První číslo časopisu Maso vyšlo v roce 1990 a jeho vydavatelem byl tehdy státní podnik Masný průmysl ČR. V roce 1992 přistoupil k vydavateli (v té době změnil jméno na Masoprogress, státní podnik) ČON Československé odborné nakladatelství. Toto partnerství trvalo až do poloviny roku 1997. Od č. 4/97 byl potom vydavatelem pouze ČON.

V roce 2011 se redakce časopisu Maso vrací do města svého vzniku, do Brna. Ve vydávání pokračuje Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Josef Kameník, šéfredaktor