Vloni dosáhla světová produkce hovězího masa podle odhadu (přesné údaje ještě nejsou známé) USDA (Ministerstvo zemědělství USA) 61,3 milionů t v hmotnosti jatečně upravených těl. Oproti roku 2018 klesla meziročně produkce hovězího o 2 %. Do pětice největších světových producentů patří USA (vloni 12,3 mil. t), Brazílie (10,2 mil. t), EU (7,9 mil. t), Čína (6,9 mil. t) a Indie (4,3 mil. t). S výjimkou EU se loňská produkce ve zbylých 4 státech meziročně zvýšila, členské státy EU vykázaly celkově pokles 1,2 %.

Spotřeba hovězího masa se vloni celosvětově rovněž snížila. Nárůst domácí spotřeby se očekával v USA (12,2 mil. t), Číně (9,2 mil. t) i Brazílii (8 mil. t), pokles měl naopak nastat v EU (7,9 mil. t) i Indii (2,7 mil. t). Rozdíly v produkci a domácí spotřebě u mnohých států způsobuje zahraniční obchod, tj. dovoz, nebo naopak vývoz hovězího masa. Největším exportérem vloni byla Brazílie s prodejem 2,2 mil. t. Na celkovém exportu hovězího masa na světě se tato jihoamerická země podílela téměř 20 %. USDA odhaduje, že do r. 2028 se brazilský export hovězího masa dostane na 2,9 mil. t s podílem 23 %. Druhým největším vývozcem hovězího na světě je Indie. I když se výhradně jedná o maso buvolů, neboť porážka skotu je v Indii zakázaná. Vloni exportovala Indie okolo 1,6 mil t hovězího (buvolí maso se započítává do masa hovězího). Přibližně stejné množství a třetí pozici světového exportéra hovězího masa drží Austrálie. Protinožci vyprodukují sice jen 3,9 % ze světové produkce hovězího, exportují ale více jak 60 % domácí produkce této komodity, zejména vysoce mramorované (prorostlé) maso do Japonska, Koreje a USA. Spojené státy vloni vyvezly meziročně o 1 % méně hovězího (1,4 mil. t), přibližně 12 % své produkce. A pátým největším vývozcem se stala Argentina. V roce 2005 vyvezla Argentina 774 tis. t hovězího masa a byla tak dokonce exportérem číslo tři. Díky domácí zemědělské politice, jako byly vývozní kvóty, se v roce 2015 zmenšil vývoz hovězího na méně, jak 200 tis. t. Vloni by se ale export měl znovu dostat na množství 700 tis. t.

A jak je to s importem hovězího masa? Největším dovozcem se vloni stala Čína s nákupem 2,4 mil. t v zahraničí. Meziročně šlo o nárůst 63 %! Největšími dodavateli je Austrálie (okolo 33 % celkového dovozu), následují Uruguay a Nový Zéland. Přestože patří USA mezi pět největších vývozců hovězího masa ve světě, je současně druhým největším světovým dovozcem této komodity. Vloni skončilo ve Spojených státech 1,3 mil t zahraničního hovězího, hlavně z Kanady, Austrálie a Mexika. Okolo 72 % dovozů představuje libové maso určené k produkci mletých mas. Třetím dovozcem v pořadí je Japonsko, vloni s nákupem 880 tisíc t. Okolo 90 % hovězího pochází tradičně z USA nebo Austrálie. Dalším v pořadí s dovozem ve výši 635 tisíc t byla vloni Jižní Korea. Stejně jako do Japonska i do této jihovýchodní asijské země proudí 90 % hovězího z USA a Austrálie. A pětici největších odběratelů hovězího na zahraničním trhu uzavírá za r. 2019 Rusko s 440 tis. t. Oproti r. 2018 nakoupilo Rusko o 10 % hovězího méně.

Jak vypadá prognóza na letošní rok? USDA předpokládá nárůst produkce o 1 % na 61,9 mil. t. S přírůstkem se počítá zejména v USA, Brazílii a Argentině. Ten by měl kompenzovat propady v Číně, Austrálii a EU. Zahraniční obchod s hovězím by měl rovněž vzrůst, meziročně o 4 % na rekordní úroveň 11,5 mil. t.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!