Irská republika představuje svojí rozlohou 89,1 % rozlohy České republiky (70 273 km2 oproti 78 865 km2, pramen: Wikipedia, 2019) a počet obyvatel dosahuje jen necelých 45 % stavu populace ČR (4,758 mil. oproti 10,58 mil, pramen: Wikipedia, 2019). Chovem dobytka, tj. produkcí masa však Irsko naši zemi několikanásobně převyšuje. Podle údajů Eurostat dosáhla v r. 2017 produkce masa v ekvivalentu jatečně upravených těl (JUT) v ČR 438 tisíc t, v Irsku to bylo více než 1 milion t (1,063 mil. t). V přepočtu na 1 obyvatele byla předloni průměrná produkce masa v ČR 41,3 kg v ekvivalentu hmotnosti JUT, v Irsku to bylo 221,5 kg, tj. více než pětkrát tolik! Na celkové produkci masa se více než polovinou objemu podílelo maso hovězí. Irsko v r. 2017 vyprodukovalo podle Eurostat 617 tisíc t hovězího masa (v hmotnosti JUT).

Produkce hovězího masa v Irsku v posledních letech stoupá. V r. 2016 vyprodukovali irští farmáři 588 tisíc t hovězího, přitom dosáhl meziroční nárůst 4,26 %. Téměř 80 000 farmářů v zemi chová okolo 6,67 milionů kusů hovězího dobytka. Velkou výhodou irských zemědělců je místní klima. Díky golfskému proudu je po celý rok velice mírné. Průměrné teploty se pohybují mezi 7 až 13 °C. Jen zřídka se teploty dostanou pod 0 °C nebo nad 30 °C. Proto může probíhat pastevní chov skotu až 10 měsíců v roce. Právě produkce hovězího na travních porostech je velkou předností irského zemědělství. Irsko má k dispozici 4,2 milionů hektarů zemědělské půdy, na louky z toho připadá okolo 80 % této rozlohy.

Stupeň samozásobení hovězím přesahuje v Irsku 600 %! V r. 2016 vyvezli Irové za hranice 537 tisíc t hovězího za přibližně 2,38 miliard euro. Polovina exportovaného hovězího skončila ve Velké Británii.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!