Pandemie covid-19 postavila před sektor jatečnictví v Německu, ale prakticky na celém světě velké výzvy. Doslova „pod lupu“ se dostaly ve druhém čtvrtletí zejména pracovní podmínky a ubytování pracovníků na německých jatkách. Německý spolkový sněm Bundestag se podrobně zabýval pracovními smlouvami. Mezitím jednotlivé provozy bojovaly s infekcemi zaměstnanců a snažily se aplikovat hygienická opatření k prevenci šíření koronaviru.

Jedním z prvních podniků silně zasažených infekcí byl Müller Fleisch GmbH (Birkenfeld). Müller Fleisch patří mezi top 5 německých vepřových i hovězích porážek. Zatímco byla naplánována třetí série testů, společnost využila  pro své potřeby karanténní zařízení. Zpracovatel tím plnil jedno z opatření, které předepisuje „Pandemieplan 2.0“. Prostory pro karanténu se nacházely v ubytovně pro mládež, která musela ukončit pravidelné pronájmy kvůli koronavirové pandemii. Byla zavedena i další hygienická opatření, na každém patře byla zřízena hygienická smyčka a ubytovaným byla k dispozici jídla z vlastního kuchyňského zařízení. Lékařskou péči také organizoval zpracovatel, uvedla ve svém prohlášení společnost Müller Fleisch.

Jatky Van Rooi Meat v nizozemském městě Helmond (Severní Brabantsko) musely být kvůli koronavirové infekci uzavřeny. Počátkem června bylo infikováno 21 pracovníků z celkových 130. Mezitím byla výroba dočasně zastavena v jiném jatečním provoze patřícím do skupiny Vion N. V. v nizozemském Apeldoorn na konci května. Předpisy pro prevenci koronavirové infekce nebyly brány do úvahy. Úřady ochrany veřejného zdraví kritizovaly mimo jiné příliš velkou obsazenost transportních autobusů s agenturními pracovníky z ubytoven v Německu. Úřady a podnik interpretovaly existující hygienická pravidla často rozdílně. Zatímco nizozemsko-německý koncern předpokládal, že lidé, kteří žijí v jednom domě, mohou být také přiřazeni do jedné  domácnosti a přepravováni společně, úřady trvaly na dostatečné vzdálenosti při transportu. Protože se Vion zavázal k okamžitému odstranění závad, výroba se mohla o den později restartovat. Pracovníci nebyli testováni na původce covid-19, protože nedošlo k vzájemnému překrývání osob, pokud jde o organizaci práce s jiným uzavřeným závodem Vion v Groenlo.

V jatkách Vion-Groenlo se v posledním květnovém týdnu zvýšil počet nakažených z 45 na 147. Závod zaměstnává na 600 lidí. Více jak polovina postižených bydlela v Německu, protože jatky leží blízko hranic. Produkce masa byla podle údajů skupiny Vion přeložena do jiných provozů. Pro koncern Vion to byla nová situace, ze které se musí rychle poučit celý sektor, aby v případě potřeby mohl rychle reagovat a o své zkušenosti se podělit. Nizozemské profesní sdružení CNV uvedlo za viníka vypuknutí ohniska covid-19 způsob bydlení mnohých pracovníků. Především agenturní pracovníci najímaní z jiných zemí (označení výrazem doslova „pracovní migranti“) obývali podle červnového čísla časopisu Fleischwirtschaft stísněné prostory, které napomohly šíření viru mezi lidmi.

Německý koncern Tönnies zveřejnil prostřednictvím sociální sítě Twitter, že kromě úředně nařízených vyšetření provedl vlastní testy na přítomnost koronaviru u svých pracovníků. Z více než 11 tisíc testů bylo zjištěno 43 pozitivních případů. Podle údajů společnosti se tím podařilo ve dvou případech předčasně odhalit ložiska infekce a zabránit ještě větším problémům.


Kam