V roce 2018 dosáhl německý potravinářský maloobchod celkového obratu 162,1 miliard euro. Supermarkety a hypermarkety se na prodeji potravin v Německu podílely 51,4 % (83,4 mld. euro). Diskontní prodejny se staly od r. 1960 stále oblíbenějším místem nákupu, jejich podíl na útratách za potraviny v roce 2010 přesáhl 47 %, od té doby však stagnuje. Vloni v diskontních prodejnách utratili Němci 73,9 mld. euro (podíl 45,6 %). Největším hráčem na trhu s potravinami je v Německu skupina Edeka s podílem okolo 26 %. Následují Rewe Gruppe a Schwarz Gruppe s podíly přibližně po 15 %, asi 12 % drží stabilně skupina Aldi a do top 5 patří i Metro Gruppe s přibližně pětiprocentním podílem.

Za potraviny utratili Němci v roce 2016 okolo 13,8 % svých celkových výdajů. Potraviny se stávají stále levnějšími. V roce 1970 představovaly útraty za potraviny podle zářijového vydání časopisu Fleischwirtschaft v Německu 24,5 % celkových výdajů. Přitom se tak zkracuje pracovní doba, kterou je třeba vynaložit na pořízení jednotlivých druhů potravin (viz tabulka).

Tab.: Pracovní doba v minutách potřebná k pořízení vybraných druhů potravin v Německu (pramen: Fleischwirtschaft 9/2019)

potravina 1970 2016
1 kg hovězího předního masa 72 28
1 kg vepřové kotlety 96 21
1 kg tmavého chleba 16 11
10 vajec 22 6
250 g másla 22 4
1 kg brambor 6 3
1 l mléka 9 3

Kam

error: Obsah webu je chráněn!