Německý potravinářský průmysl zaměstnává okolo 608 500 lidí, kteří v roce 2018 pracovali v 6 119 podnicích. Co do velikosti je potravinářství v Německu čtvrtým největším průmyslovým odvětvím. Každý sedmý německý průmyslový podnik vyrábí potraviny. V roce 2018 dosáhl potravinářský průmysl v Německu obratu ve výši 179,6 miliard euro. Obor zpracování masa byl s podílem 23,7 % nejsilnějším odvětvím německého potravinářského průmyslu. V případě zaměstnanosti je druhým největším odvětvím potravinářství – v podnicích s více jak 20 zaměstnanci pracovalo předloni v Německu 123 387 lidí, což představovalo podíl 20,3 % z celé potravinářské branže.

A jak na tom jsou řezníci se svými platy? V německém „Karriere Magazin Fleisch&Wurst“ byly zveřejněny výsledky dotazníkové akce uskutečněné v loňském září mezi 3 114 začínajícími pracovníky v potravinářství. Průměrný hrubý roční plat byl v r. 2018 v potravinářském průmyslu 38 400 euro. V oboru zpracování masa dosáhla průměrná hrubá mzda částky 36 000 euro. Přitom 50 % respondentů přiznalo plat od 32 do 40 tisíc, nejnižší plat činil 18 tisíc, nejvyšší potom 72 tisíc euro. Spolu s odvětvím ovoce & zelenina berou řezníci v Německu v rámci potravinářského průmyslu nejméně peněz. Nejvyšší průměrná mzda byla v r. 2018 v mlékárenství (40 300 euro).

Tab.: Vybrané ukazatele odvětví německého potravinářského průmyslu v r. 2018 (pramen: Fleischwirtschaft 12/2019)

  Potravinářství celkem obor zpracování masa pekařství mlékárenství cukrovinky, trvanlivé pečivo, zmrzlina
Počet zaměstnanců (podíl v %) 608 553 123 387 (20,3) 179 889 (29,6) 40 438 (6,6) 55 960 (9,2)
podíl na obratu (%) 179,6 miliard euro 23,7 9,7 15,1 7,6
průměrná roční hrubá mzda (euro) 38 400 36 000 37 450 40 300 39 600

 


Kam