Podle údajů ČSÚ dosáhla loňská produkce masa v ČR 450 774 t, meziročně stoupla o 0,8 %. Produkce hovězího masa se zvedla oproti roku 2018 o 1,8 % na 72 892 t. Dovoz hovězího masa vloni vzrostl meziročně o 6,8 % na 40 640 t, vývoz se zvýšil dokonce o 10,3 % na 12 725 t. Bilance zahraničního obchodu s hovězím masem tak byla záporná v množství téměř 28 000 t, což činilo okolo 38 % domácí produkce. Přesto je ČR dlouhodobě v hovězím mase soběstačná. Jak je to možné? Do statistik se totiž počítá i obchod s živými zvířaty. V období prosinec 2018-listopad 2019 se z Česka vyvezlo 243 900 kusů živého skotu (170,8 tisíc ks představoval mladý skot a telata), dovoz byl vzhledem k vývozu zanedbatelný ve výši 5 300 ks. Přitom porážky skotu byly v ČR vloni ve výši 238 800 kusů. Jestliže odečteme od exportovaných živých zvířat ta dovezená, vyvezli jsme vloni prakticky stejné množství skotu, jako jsme porazili na jatkách. Ale k tomu jsme si 38 % domácí produkce hovězího masa ještě dovezli! Domácí spotřeba hovězího masa tak byla 100,8 tisíc t.

Vepřové maso se podílí okolo 40 % na celkové spotřebě masa. Domácí produkce v r. 2019 dosáhla 209 604 t (meziročně propad 0,6 %). Na jatkách bylo poraženo 2,3 mil. prasat. Dovoz vepřového byl vyšší a činil 270 204 t (meziročně mínus 3,0 %), vyvezlo se 28 147 t (+ 0,6 %). Domácí spotřeba vepřového masa vloni činila necelých 451,7 tisíc t. Drůbežího masa se v r. 2019 u nás vyprodukovalo 168 044 t (meziročně + 2,3 %), import klesl oproti r. 2018 o 5,6 % na 108 995 t, vývoz se snížil rovněž, a to o 18,4 % na 18 445 t. Domácí spotřeba drůbežího masa dosáhla vloni 258,6 tisíc t.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!