Němci jsou jedlíci masných výrobků. Na spotřebě masa se v Německu podílejí masné výrobky přibližně jednou polovinou. V roce 2017 se průměrná spotřeba masných výrobků dostala na hodnotu 29,4 kg/osobu. V posledních letech se tato hodnota drží na poměrně stabilní hladině. Před přibližně 15 lety (r. 2003) snědl ale průměrný Němec během jednoho roku 31,1 kg masných výrobků. V r. 2017 byla nejvíce konzumovanou kategorií masných výrobků skupina měkkých salámů (něm. Brühwurst), jejich průměrná spotřeba činila 7,1 kg/osobu. Druhými nejoblíbenějšími výrobky byly fermentované salámy (trvanlivé i netrvanlivé, něm. Rohwurst) s 5,3 kg/osobu a rok. Třetí v pořadí se umístily šunky (4,8 kg/osobu) následovaly párky (4,6 kg/osobu), klobásy k opékání (Bratwurst) s 2,8 kg/osobu a vařené masné výrobky (něm. Kochwurst, 2,5 kg/osobu a rok). Zbytek do 29,4 kg připadl na další masné výrobky jako slaniny, aspiky, paštiky, pečené výrobky ad.

Vloni se v Německu vyrobilo 1,551 milionů tun mělněných masných výrobků (něm. Wurstwaren). Meziročně byl zaznamenán nárůst 1,2 %. Tabulka uvádí další podrobnosti.

Tab. Produkce hlavních skupin mělněných masných výrobků v Německu v roce 2017 a 2018 (pramen: Fleischwirtschaft 6/2019 a 7/2019)

  2017 2018 % 2018 k 2017

Mělněné výrobky celkem

množství v tunách 1 531 959 1 551 044 +1,2
hodnota v 1 000 euro 7 221 150 7 182 488 -0,5
průměrná cena v €/kg 4,71 4,63 -1,7

z toho fermentované salámy

množství v tunách 419 608 415 270 -1,0
hodnota v 1 000 euro 2 498 664 2 442 930 -2,2
průměrná cena v €/kg 5,95 5,88 -1,2

z toho měkké salámy a drobné masné výrobky

množství v tunách 929 456 959 196 +3,2
hodnota v 1 000 euro 3 789 216 3 818 182 +0,8
průměrná cena v €/kg 4,08 3,98 -2,5

z toho vařené masné výrobky

množství v tunách 182 895 176 578 -3,5
hodnota v 1 000 euro 933 270 921 376 -1,3
průměrná cena v €/kg 5,10 5,22 +2,4

 


Kam

error: Obsah webu je chráněn!