Masný průmysl se v Německu dostal po vypuknutí koronavirové krize do centra pozornosti v souvislosti s šířením infekce covid-19, ke kterému došlo v několika podnicích. Jako celek ale obor dokázal v první třetině roku docela výrazně zvýšit obrat. Jak zveřejnil ve svém srpnovém čísle časopis Fleischwirtschaft, utržily podniky (jatky i zpracovatelský sektor) s 50 a více zaměstnanci od ledna do dubna 2020 celkem 14,2 mld. euro. Meziročně tak došlo k nárůstu o 1,9 mld. (+ 14,8 %). V letošním březnu dosáhly tržby dokonce na nový rekordní výsledek ve výši 3,9 mld. euro.

Již vloni stouply tržby německých jatek a výrobců masných produktů meziročně o 7,9 % na 39,7 mld. euro. K nárůstu obratu přispěla vysoká poptávka po vepřovém mase v Číně. Dobré podmínky exportu vedly v polovině roku 2019 ke zdražení jatečných prasat, ale také k vzrůstu cen exportu i spotřebitelských cen. Německo prodalo v první třetině 2020 do Číny okolo 158 000 t vepřového masa za 424 milionů euro. Meziročně se tím objem vývozu více jak zdvojnásobil, hodnota exportu se dokonce více než ztrojnásobila.

Pohyb cen vepřového masa měl následky také pro německé spotřebitele. V květnu 2020 museli sáhnout při nákupu vepřového hlouběji do kapsy – meziročně zdražilo vepřové maso o 11,2 % a masné výrobky o 11,8 %. Spotřebitelské ceny potravin se přitom zvedly v průměru jen o 4,5 %.

Německý statistický úřad Destatis ukázal ve svých statistikách na význam oboru zpracování masa. V dubnu 2020 působilo v Německu 390 podniků s více jak 50 zaměstnanci v odvětví produkce masných výrobků, k tomu fungovalo dalších 135 jatek (bez drůbežích porážek). Drůbežích jatek bylo v Německu 41. Celkem ve všech podnicích pracovalo okolo 100 000 lidí. V r. 2019 se masný průmysl podílel na celkovém obratu německého potravinářství 27,5 %.


Kam