Letos i v příštím roce se očekává celosvětový propad v produkci vepřového masa. Na vině je rozšíření afrického moru prasat (AMP) v Číně, ale i dalších zemích. Zvýšená poptávka po vepřovém v Číně vytáhla ceny na zahraničním trhu hodně vysoko a exportně silné země nestačí vepřové do Číny dovážet. Bylo by logické, kdyby se v zemích, kde AMP neřádí, stavy prasat zvedly a zvýšená produkce vepřového masa by vývozem kompenzovala ztráty v Číně. Tak snadné to ale není. Alespoň ne v Evropě. Meziročně se totiž ve většině členských zemí EU populace prasat včetně chovných prasnic snížila.

Podle Statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) se během květnového/červnového sčítání prasat ve 14 členských státech (reprezentují přibližně 93 % početních stavů EU) zjistilo celkem 137,35 milionů prasat, což bylo o 1,7 % méně oproti stejnému období 2018. Stavy prasnic klesly dokonce o 2,7 % na 10,58 milionů kusů. S výjimkou Španělska se stavy prasnic v ostatních členských zemích dostaly na nejnižší úroveň v tomto desetiletí.

Zvlášť citelný propad prasat zaznamenala východní Evropa. V Polsku se počet prasat meziročně snížil o 8,9 % na 10,78 milionů kusů, u prasnic byl pokles ještě výraznější – o 13,3 % na 755 tisíc zvířat. V Rumunsku se stavy zredukovaly o 10 %. V obou zemích je na vině hlavně výskyt a šíření AMP.

I když v Německu momentálně AMP neřádí, i v této zemi stavy prasat klesají. Na konci letošního jara meziročně propadly o 3,5 % na 25,96 milionů zvířat. Dosáhly tím nejnižšího stavu za posledních 15 let. Naopak rostla populace prasat ve Španělsku, a to o 1,1 % na 30, 46 milionů. Španělé tak v současné době chovají nejvíc prasat v EU.

Nižší stavy prasat napříč EU způsobily nižší nabídku jatečných prasat na trhu. V prvním pololetí 2019 klesl počet poražených prasat meziročně o 1,8 % na přibližně 127 milionů kusů. V Německu dosáhl propad 4,2 %. Ve Španělsku zaznamenali naopak nárůst o 2,0 %. Díky vyšší porážkové hmotnosti prasat se podařilo nepatrně kompenzovat pokles produkce vepřového masa. Ta se v EU za období leden-červen 2019 meziročně snížila o 1,3 % na 11,86 milionů t. Německo zaznamenalo v produkci vepřového masa v prvním pololetí podíl v EU ve výši 21,8 %, Španělsko potom 20,0 %.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!