Vypsání stipendií

Plně hrazená stipendia pro kvalifikaci na pozici technolog/technoložka  masného průmyslu v německém Kulmbachu od Adalbert-Raps-Stiftung

Vážené dámy, vážení pánové,
otevřená Evropa nabízí mnoho příležitostí – také pro pracovníky v masném průmyslu. Pro naši nadaci je důležité, aby otevírala perspektivy mladým lidem. Proto od září 2019 poskytujeme plně hrazené stipendium vyučeným řezníkům a řeznicím, příp. lidem, kteří působí minimálně 5 let v masném průmyslu. Toto dvouleté studium probíhá na státní odborné škole potravinářských technologií (Fachschule für Lebensmitteltechnik (www.LEMITEC.de)). Svůj profesní profil zde můžete vylepšit ve studijním oboru technolog v masném průmyslu. Těšíme se na Vaše žádosti!
S pozdravem

Frank Alexander Kühne
Předseda
správní rady


 

Profil a perspektivy

Budete připraveni na zodpovědné podnikové pozice v masném průmyslu. Otevřou se Vám rozsáhlé perspektivy nejen ve středním až vyšším managementu výroby, ale také v dodavatelském průmyslu a strojírenství.

Obsah studia

Povinné předměty:

Němčina, angličtina, matematika, hospodářská nauka a společenské vědy, technologie výroby, potravinářská chemie, suroviny a senzorická analýza, technologie zpracování masa, mikrobiologie, informační technika, podniková ekonomika, potravinové právo, podniková psychologie.

Povinně volitelné předměty:

Potravinářská chemie masa, mikrobiologie masných výrobků, identifikace masných výrobků, plánování procesů, navrhování procesů, praxe masné technologie, management kvality a bezpečnost potravin, řízení podniku a organizace provozu, kalkulace cílových nákladů masných výrobků, řízení časových údajů a mzdové agendy, řízení podnikových údajů.

Vaše žádost

Naše plně hrazená stipendia jsou určena vyučeným řezníkům a řeznicím nebo pracovníkům s minimálně 5letou zkušeností v masném průmyslu. Po dobu studia požadujeme platné povolení k pobytu.

Svůj životopiskrátký motivační dopis v německém nebo anglickém jazyce zašlete do 31. 12. 2018 e-mailem na adresu info@rapsstiftung.de.

Rozsah

  • Cestovní náklady
  • Ubytování
  • Kapesné
  • Náklady na exkurze
  • Zdravotní pojištění
  • Výukové materiály
  • Hygienické oděvy
  • Kurz německého jazyka

Kontakt

Adalbert-Raps-Stiftung
Simone Aigner
referentka nadace

Adalbert-Raps-Straße 1
D-95326 Kulmbach
+49 (0)9221 807-0
info@raps-stiftung.de
www.raps-stiftung.de

error: Obsah webu je chráněn!