Podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu (Destatis) dosáhla vloni produkce masa v Německu 7,96 mil. t. Nižší množství bylo naposledy zaznamenáno v r. 2009 (7,74 mil. t). Od té doby produkce masa pravidelně až do r. 2016 rostla, kdy se podařil rekordní objem ve výši 8,28 mil. t. Loňský pokles byl potom třetím v řadě, meziročně oproti r. 2018 se produkce masa snížila o 1,4 %.

Na poklesu se největší měrou podílí vepřové. Vloni bylo v Německu poraženo meziročně o téměř 1,73 mil. prasat méně. Ve váze jatečně upravených těl (JUT) došlo k poklesu o 2,6 % na 5,22 mil. t. Na vině byla nižší nabídka zvířat z domácích chovů, prasat z německých farem bylo poraženo téměř 51,85 milionů (meziročně mínus 3,4 %). Naopak importovaných jatečných prasat skončilo na jatkách o 2,7 % více (3,31 mil. zvířat). Průměrná porážková hmotnost se oproti r. 2018 zvýšila o 440 g na 94,82 kg. Díky tomu nebyl propad v produkci vepřového tak velký, jako tomu bylo s úbytkem poražených zvířat.

Německo je významný exportér vepřového masa. Vloni se dařilo obchodům v Číně. Německý vývoz vepřového masa včetně poživatelných vedlejších produktů se do této asijské země meziročně zvýšil o 36,4 % na 491,9 tis. t. Ani to však nestačilo v rámci EU na prvenství – Španělé vyvezli v r. 2019 do Číny 525,6 tis. t vepřového.

Pokles porážek (meziročně mínus 0,8 %) byl vloni v Německu zaznamenán také u jatečného skotu. Celkem skončilo na jatkách 3,43 mil. kusů, největší podíl představovali býci a voli (téměř 1,3 mil.). Úbytek hovězích porážek nastal v důsledku menší nabídky jatečných krav (meziročně mínus 3,2 %). Naopak jalovic se porazilo více o 3,7 % (578 tis. ks), porážka telat byla meziročně shodná ve výši 322 tis. zvířat. Produkce hovězího masa ve váze JUT dosáhla vloni téměř 1,13 mil. t. Stejně jako v dalších zemích EU se i Německu v posledních letech daří s produkcí drůbežího masa. Ta se vloni meziročně zvýšila o 0,8 % na 1,58 mil. t. Hlavní hnací silou je produkce jatečných kuřat (1,03 mil. t, meziročně + 1,5 %). Dařilo se také produkci krůtího masa (včetně perliček: 471 tis. t; meziročně + 0,7 %). Naopak o 6,6 % se propadla produkce kachního masa, která vloni dosáhla 34,6 tis. t.

Tab. Vývoj porážek – produkce masa v Německu v letech 2016-2019 (údaje v 1 000 t JUT; pramen: Fleischwirtschaft 3/2020)

2016 2017 2018 2019
skot celkem 1 147,1 1 129,0 1 115,6 1 126,1
z toho býci a voli 528,9 530,6 514,2 520,1
krávy 399,6 378,2 381,1 376,6
jalovice 162,9 164,5 169,4 178,7
telata 49,2 49,0 47,7 47,8
prasata 5 581,4 5 498,2 5 363,3 5 224,7
ovce 21,2 20,8 23,4 22,9
kozy a koně 2,6 2,3 2,2 1,6
maso domácích kopytníků celkem 6 752,1 6 650,3 6 504,4 6 375,3
drůbež celkem 1 526,8 1 514,2 1 570,8 1 583,8
z toho kuřata 958,4 970,6 1 020,9 1 036,2
krůty 483,3 465,6 467,2 470,6
maso celkem 8 278,9 8 164,5 8 075,2 7 959,1

 


Kam