O časopisu Maso

Časopis Maso je odborný časopis. Je určen pracovníkům oboru zpracování masa, jejich obchodním partnerům, kontrolním orgánům i odborníkům z oblasti vědy, výzkumu a školství. Informuje o technologiích oboru zpracování masa, zásadách bezpečnosti potravin a správné výrobní praxe, o obchodu a logistice v potravinářství, o legislativě a aktuálním dění v oboru.

Odborná úroveň časopisu je zajištěná úzkou spoluprací s pracovníky z výroby, obchodu, nákupu, servisních firem, s odborníky na univerzitách a kontrolních orgánech.

error: Obsah webu je chráněn!