Podle časopisu Fleischwirtschaft (6/2018) dosáhl v roce 2017 obrat potravinářského průmyslu v Německu hodnoty 179,6 miliard euro. Meziročně nastal nárůst 4,8 % a dosažená výše je rekordní. Obor zpracování masa vykázal vloni obrat ve výši 43,7 miliard euro a s podílem 24,3 % na celém potravinářském sektoru se umístil s přehledem na prvním místě. Na druhé pozici s podílem 14,9 % skončil mlékárenský průmysl, třetí příčku obsadili s 9,6 % pekaři.

V potravinářství bylo vloni v Německu evidováno 6 044 podniků, z toho v oboru zpracování masa 1 425. Počet zaměstnanců v potravinářství dosáhl počtu 595 506 osob, v oboru zpracování masa to bylo 119 617 lidí (jatečnictví a další zpracování masa). Maso a masné výrobky kralují rovněž v rámci zahraničního obchodu. Na exportu německých potravin se vloni maso a masné výrobky podílely 18,5 %, druhá příčka patřila mléku a mléčným výrobkům s podílem 14,9 %, na třetí pozici se umístily cukrovinky s 14,6 %.

V Německu zřetelně rozlišují mezi masným průmyslem a řemeslnou malovýrobou. V roce 2016 fungovalo v Německu 1 402 podniků (jatky, bourárny, další zpracování včetně drůbeže) s 86 797 zaměstnanci v rámci masného průmyslu. Řemeslná malovýroba zahrnovala předloni 12 797 podniků a 8 532 filiálek s celkem 142 400 zaměstnanci. Obrat na 1 podnik v malovýrobě dosáhl v průměru 1,3 miliony euro. Nejvyšší počet řemeslných podniků (3 396) vykázalo v r. 2016 Bavorsko, se 1 790 podniky skončilo druhé Severní Porýní-Vestfálsko, třetí Bádensko-Württembersko evidovalo 2 108 řemeslných podniků na zpracování masa. V Berlíně jich fungovalo 112, v Hamburku 82 a Brémách 37.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!