Podle předpokladů Evropské komise se letošní produkce masa v EU bude meziročně lišit jen nepatrně. Celková produkce masa by měla dosáhnout 48,7 milionů t, oproti roku 2018 vzroste o pouhých 0,4 %. Na nárůstu bude mít podíl drůbeží maso, jeho produkce se odhaduje ve výši 15,6 milionů t (+ 2,0 %). Naopak hovězího masa vyprodukují členské země EU méně o 1,3 % (8,1 milionů t), produkce vepřového patrně zůstane s 24,1 miliony t prakticky beze změn.

Evropská unie je v produkci masa vysoce soběstačná. Domácí spotřeba masa stagnuje, resp. mírně klesá (zejména u vepřového masa). Export masa do třetích zemí je proto důležitou obchodní aktivitou členských států. V letošním i příštím roce se očekává nadprůměrně silný růst vývozu. Vloni se na trzích třetích zemí prodalo z EU maso v množství 4,86 milionů t. Letos očekává Evropská komise export 5,15 milionů t. Oproti roku 2018 je to nárůst okolo šesti procent.

Tab.: Produkce a spotřeba masa v EU v letech 2016-2020 (v 1 000 tunách jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 7/2019)

  2016 2017 20181 20192 2020 % 2019/2018

%

2020/2019

vepřové maso

produkce3 23 876 23 673 24 139 24 138 24 254 -0,0 +0,5
dovoz4 12 14 15 16 19 +6,7 +18,8
vývoz4 2 823 2 587 2 694 2 939 3 087 +9,1 +5,0
spotřeba 21 065 21 100 21 460 21 216 21 186 -1,1 -0,1
spotřeba/osobu v kg5 32,2 32,1 32,6 32,2 32,0 -1,2 -0,6

hovězí maso

produkce3 8 070 8 104 8 242 8 137 8 112 -1,3 -0,3
dovoz4 304 285 312 324 331 +3,8 +2,2
vývoz4 467 506 484 495 499 +2,3 +0,8
spotřeba 7 907 7 883 8 070 7 967 7 944 -1,3 -0,3
spotřeba/osobu v kg6 10,8 10,8 11,0 10,8 10,8 -1,8 0,0

drůbeží maso

produkce3 14 503 14 576 15 556 15 565 15 749 +2,0 +1,2
dovoz4 884 791 803 832 861 +3,6 +3,5
vývoz4 1 556 1 540 1 602 1 636 1 662 +2,1 +1,6
spotřeba 13 831 13 827 14 457 14 761 14 948 +2,1 +1,3
spotřeba/osobu v kg7 23,8 23,8 24,8 25,2 25,5 +1,6 +1,2

maso celkem

produkce3 47 363 47 278 48 552 48 746 49 025 +0,4 +0,6
dovoz4 1 403 1 263 1 304 1 342 1 383 +2,9 +3,1
vývoz4 4 917 4 719 4 860 5 150 5 329 +6,0 +3,5
spotřeba 43 849 43 822 44 996 44 941 45 080 -0,1 +0,3
spotřeba/osobu v kg8 68,6 68,4 70,1 69,9 70,0 -0,3 +0,1

1 odhad; 2 prognóza; 3 hrubá produkce v tunách JUT; 4 včetně obchodu se živými zvířaty;  5 ekvivalent maloobchodní váhy = 78 % hmotnosti JUT; 6 ekvivalent maloobchodní váhy = 70 % hmotnosti JUT; 7 ekvivalent maloobchodní váhy = 88 % hmotnosti JUT; 8 ekvivalent maloobchodní váhy odvozený podle druhů JUT.

Vepřové maso

V EU existuje přebytek vepřového masa, k tomu se ještě přidává klesající domácí spotřeba. Evropská komise předpovídá, že do roku 2020 se průměrná spotřeba vepřového masa sníží o 600 g na osobu a rok na 32 kg (v ekvivalentu tzv. maloobchodní váhy). K poklesu přispěje také stoupající spotřebitelská cena masa. Produkce masa na úrovni EU však zůstane stabilní s objemem přesahujícím mírně 24 mil. tun. I když se při evidenci chovaných prasat v prosinci 2018 zjistil meziroční pokles stavu o asi 1,2 % a chovných prasnic o 2,9 %, vyšší produktivita by tento úbytek měla vyrovnat. Tržní přebytky se díky mírně klesající spotřebě do r. 2020 zvýší o přibližně 390 tisíc t na 3,07 milionů t a stupeň samozásobení dosáhne 114 %.

Drůbeží maso

Pozitivní spotřebitelský trend v sektoru drůbežího masa bude podle Evropské komise nadále pokračovat. Průměrná spotřeba má do r. 2020 dosáhnout 25,5 kg. Ještě více by měla růst domácí produkce, v r. 2020 by měla dosáhnout 15,75 mil. t. Zejména ve východní Evropě se očekává další zvýšení produkce. Rovněž dovoz drůbežího masa poroste. Výsledkem budou vyšší vývozy drůbežího masa, které by se měly letos meziročně zvýšit o 2,1 % a v příštím roce o dalších 1,6 % na 1,66 milionů t.

Hovězí maso

Evropská komise předpokládá do r. 2020 s poklesem produkce hovězího masa. Oproti loňskému roku se očekává propad o 1,6 % na 8,11 mil. t. Důvodem bylo zejména horké léto 2018. Nižší počet chovných krav omezí nabídku jatečného skotu v brzké budoucnosti, což také podle odhadů Komise ukončí mírně se zvyšující spotřebu hovězího masa do loňského roku. Do r. 2020 se průměrná spotřeba v EU opět mírně sníží na 10,8 kg/osobu a rok. Na zahraničních trzích ale zůstává poptávka po hovězím mase poměrně velká. Vývoz hovězího včetně živých zvířat se letos meziročně zvýší o 2,3 % na 495 tisíc tun. Zvýší se rovněž dovozy – do r. 2020 mají stoupnout na 331 tisíc t. Hlavními dodavateli budou země Jižní Ameriky a USA.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!