Podle předpokladů Evropské komise se letošní produkce masa v EU bude meziročně lišit jen nepatrně. Celková produkce masa by měla dosáhnout 48,7 milionů t, oproti roku 2018 vzroste o pouhých 0,4 %. Na nárůstu bude mít podíl drůbeží maso, jeho produkce se odhaduje ve výši 15,6 milionů t (+ 2,0 %). Naopak hovězího masa vyprodukují členské země EU méně o 1,3 % (8,1 milionů t), produkce vepřového patrně zůstane s 24,1 miliony t prakticky beze změn.

Evropská unie je v produkci masa vysoce soběstačná. Domácí spotřeba masa stagnuje, resp. mírně klesá (zejména u vepřového masa). Export masa do třetích zemí je proto důležitou obchodní aktivitou členských států. V letošním i příštím roce se očekává nadprůměrně silný růst vývozu. Vloni se na trzích třetích zemí prodalo z EU maso v množství 4,86 milionů t. Letos očekává Evropská komise export 5,15 milionů t. Oproti roku 2018 je to nárůst okolo šesti procent.

Tab.: Produkce a spotřeba masa v EU v letech 2016-2020 (v 1 000 tunách jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 7/2019)

 2016201720181201922020% 2019/2018

%

2020/2019

vepřové maso

produkce323 87623 67324 13924 13824 254-0,0+0,5
dovoz41214151619+6,7+18,8
vývoz42 8232 5872 6942 9393 087+9,1+5,0
spotřeba21 06521 10021 46021 21621 186-1,1-0,1
spotřeba/osobu v kg532,232,132,632,232,0-1,2-0,6

hovězí maso

produkce38 0708 1048 2428 1378 112-1,3-0,3
dovoz4304285312324331+3,8+2,2
vývoz4467506484495499+2,3+0,8
spotřeba7 9077 8838 0707 9677 944-1,3-0,3
spotřeba/osobu v kg610,810,811,010,810,8-1,80,0

drůbeží maso

produkce314 50314 57615 55615 56515 749+2,0+1,2
dovoz4884791803832861+3,6+3,5
vývoz41 5561 5401 6021 6361 662+2,1+1,6
spotřeba13 83113 82714 45714 76114 948+2,1+1,3
spotřeba/osobu v kg723,823,824,825,225,5+1,6+1,2

maso celkem

produkce347 36347 27848 55248 74649 025+0,4+0,6
dovoz41 4031 2631 3041 3421 383+2,9+3,1
vývoz44 9174 7194 8605 1505 329+6,0+3,5
spotřeba43 84943 82244 99644 94145 080-0,1+0,3
spotřeba/osobu v kg868,668,470,169,970,0-0,3+0,1

1 odhad; 2 prognóza; 3 hrubá produkce v tunách JUT; 4 včetně obchodu se živými zvířaty;  5 ekvivalent maloobchodní váhy = 78 % hmotnosti JUT; 6 ekvivalent maloobchodní váhy = 70 % hmotnosti JUT; 7 ekvivalent maloobchodní váhy = 88 % hmotnosti JUT; 8 ekvivalent maloobchodní váhy odvozený podle druhů JUT.

Vepřové maso

V EU existuje přebytek vepřového masa, k tomu se ještě přidává klesající domácí spotřeba. Evropská komise předpovídá, že do roku 2020 se průměrná spotřeba vepřového masa sníží o 600 g na osobu a rok na 32 kg (v ekvivalentu tzv. maloobchodní váhy). K poklesu přispěje také stoupající spotřebitelská cena masa. Produkce masa na úrovni EU však zůstane stabilní s objemem přesahujícím mírně 24 mil. tun. I když se při evidenci chovaných prasat v prosinci 2018 zjistil meziroční pokles stavu o asi 1,2 % a chovných prasnic o 2,9 %, vyšší produktivita by tento úbytek měla vyrovnat. Tržní přebytky se díky mírně klesající spotřebě do r. 2020 zvýší o přibližně 390 tisíc t na 3,07 milionů t a stupeň samozásobení dosáhne 114 %.

Drůbeží maso

Pozitivní spotřebitelský trend v sektoru drůbežího masa bude podle Evropské komise nadále pokračovat. Průměrná spotřeba má do r. 2020 dosáhnout 25,5 kg. Ještě více by měla růst domácí produkce, v r. 2020 by měla dosáhnout 15,75 mil. t. Zejména ve východní Evropě se očekává další zvýšení produkce. Rovněž dovoz drůbežího masa poroste. Výsledkem budou vyšší vývozy drůbežího masa, které by se měly letos meziročně zvýšit o 2,1 % a v příštím roce o dalších 1,6 % na 1,66 milionů t.

Hovězí maso

Evropská komise předpokládá do r. 2020 s poklesem produkce hovězího masa. Oproti loňskému roku se očekává propad o 1,6 % na 8,11 mil. t. Důvodem bylo zejména horké léto 2018. Nižší počet chovných krav omezí nabídku jatečného skotu v brzké budoucnosti, což také podle odhadů Komise ukončí mírně se zvyšující spotřebu hovězího masa do loňského roku. Do r. 2020 se průměrná spotřeba v EU opět mírně sníží na 10,8 kg/osobu a rok. Na zahraničních trzích ale zůstává poptávka po hovězím mase poměrně velká. Vývoz hovězího včetně živých zvířat se letos meziročně zvýší o 2,3 % na 495 tisíc tun. Zvýší se rovněž dovozy – do r. 2020 mají stoupnout na 331 tisíc t. Hlavními dodavateli budou země Jižní Ameriky a USA.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!