V současnosti žije na Zeměkouli přibližně 7,7 miliardy lidí. Nejlidnatějším kontinentem je podle serveru worldpopulationreview.com Asie s populací čítající okolo 4,6 miliard. Asijský světadíl zároveň vyprodukuje také nejvíce masa na světě. Podle statistik OECD-FAO dosáhla vloni produkce vepřového masa v Asii 66 413,4 tisíce tun, drůbežího masa 44 108,0 tisíc t a hovězího masa 17 431,8 tisíc t  (údaje v hmotnosti jatečně upravených těl, JUT). Jestliže se na celém světě vyprodukovalo v r. 2018 hovězího masa 69 433,7 tisíc t, vepřového 119 962,1 tisíc t a drůbežího masa 122 899,6 tisíc t, potom na Asii připadlo 25,1 % světové produkce hovězího, 55,6 % produkce vepřového a 35,9 % produkce drůbežího masa. Přitom podíl obyvatelstva Asie na světové lidské populaci činí necelých 60 % (59,7 %). Přestože je průměrná spotřeba jednotlivých druhů mas v Asii docela nízká (tab. 1), musí Asie ještě další maso k pokrytí své potřeby dovážet.

Druhým nejlidnatějším kontinentem světa je Afrika se současnou populací okolo 1,3 miliard. V produkci masa však tento světadíl silně zaostává za ostatními. Vloni se v Africe vyprodukovalo 6 678,9 tisíc t hovězího (9,6 % světové produkce), 1 471,9 tisíc t vepřového (1,2 % světové produkce) a 5 829,2 tisíc t drůbežího masa (4,7 % světové produkce). Podíl Afriky na světové lidské populaci přitom činí 16,9 %. I Afrika musí ke krytí domácí spotřeby dovážet ročně stovky tisíc tun masa, v produkci není soběstačná.

V pořadí třetím světadílem co do lidnatosti je Evropa. V současnosti v ní žije okolo tří čtvrtin miliardy lidí a na rozdíl od Asie i Afriky je celkově Evropa v produkci masa soběstačná (tab. 1). Severní Amerika je podle statistik OECD-FAO zastoupená Kanadou a USA (Mexiko se řadí do Latinské Ameriky). V produkci masa je vysoce přebytková, u všech tří hlavních druhů mas převyšuje vývoz nad dovozem. Populace Kanady a USA dosahuje 369 milionů lidí (Severní Amerika s Mexikem má 573,8 milionů). Latinská Amerika s 662 miliony lidí (Jižní Amerika má v současnosti necelých 420 milionů) je největším producentem hovězího masa na světě (vloni 17 891,2 tisíce t) s podílem 25,8 %.

Nejmenším kontinentem je Austrálie a Oceánie, kde žije přibližně 42 milionů lidí (0,55 % světové populace). Nicméně v produkci hovězího masa s 3 271,2 tisíci t dosahuje 4,7 % a v této komoditě je vysoce přebytková s vývozem přesahujícím vloni 2 500 tisíc t (tab. 1).

Z tab. 1 je zřejmé, že mezi kontinenty existují rozdíly v produkci hlavních druhů mas, jejich spotřebě, ale také soběstačnosti. Mezi regiony s nejvyšší mírou samozásobení masem patří Severní Amerika (Kanada a USA), kde existuje vysoký přebytek v produkci vepřového masa i drůbežího masa a mírný přebytek rovněž v kategorii hovězího masa. Silně přebytková ve vepřovém mase je také Evropa. Jiné kontinenty naopak více vepřového masa musí importovat, aby pokryly svoji domácí spotřebu. V hovězím mase je silně přebytková Latinská Amerika a zejména Austrálie. V oblasti drůbežího masa je významným exportérem kromě Severní Ameriky také Latinská Amerika i Evropa.

Nerovnoměrnost mezi produkcí a spotřebou není omezená jen na kontinenty, existuje také mezi státy, příp. regiony v rámci jednotlivých světadílů. Některé příklady znázorňuje tab. 2. Zejména v oblasti Asie je patrná závislost na dovozech masa do Číny (v souvislosti s výskytem afrického moru prasat poroste letos import zejména vepřového masa), ale také do Japonska nebo Jižní Koreje. Naopak Indie je na dovozech masa zcela nezávislá, na druhé straně ale průměrná spotřeba masa dosahuje v této zemi velice nízkých hodnot v jednotkách kilogramů na osobu a rok.

Tab. 1: Produkce, zahraniční obchod a spotřeba hovězího, vepřového a drůbežího masa v jednotlivých kontinentech světa v r. 2018 (pramen: OECD-FAO, údaje v 1 000 tun JUT, průměrná spotřeba v kg/osobu a rok)

  hovězívepřovédrůbeží
Evropaprodukce10 824,529 405,921 964,2
 vývoz1 244,53 428,83 307,4
 dovoz1 365,91 286,42 164,3
 domácí spotřeba10 945,827 262,621 096,2
 průměrná spotřeba (kg)10,328,625,0
Asieprodukce17 431,866 413,444 108,0
 vývoz1 987,5455,22 517,2
 dovoz6 871,54 754,06 288,2
 domácí spotřeba22 318,170 614,447 891,4
 průměrná spotřeba (kg)3,512,29,3
Severní Amerikaprodukce13 336,113 768,723 148,9
 vývoz2 123,94 228,73 507,1
 dovoz1 949,7857,9245,2
 domácí spotřeba13 127,910 416,219 865,4
 průměrná spotřeba (kg)25,322,348,1
Latinská Amerikaprodukce17 891,28 328,526 295,0
 vývoz3 623,5930,74 530,5
 dovoz807,71 507,82 211,8
 domácí spotřeba15 075,48 905,723 976,3
 průměrná spotřeba (kg)16,210,732,5
Afrikaprodukce6 678,91 471,95 829,2
 vývoz294,228,3117,6
 dovoz864,7283,62 082,6
 domácí spotřeba7 249,51 727,27 794,3
 průměrná spotřeba (kg)4,01,15,4
Austrálie/Oceánieprodukce3 271,2574,61 554,2
 vývoz2 523,450,167,4
 dovoz31,3399,962,6
 domácí spotřeba769,1919,41 549,4
 průměrná spotřeba (kg)13,317,833,8
Světprodukce69 433,7119 962,1122 899,6
 průměrná spotřeba (kg)6,412,314,2

Pozn.: Severní Amerika = Kanada a USA, Latinská Amerika = Jižní Amerika a Mexiko

Tab. 2: Produkce a spotřeba hovězího, vepřového a drůbežího masa ve vybraných zemích světa v r. 2018 (pramen: OECD-FAO, údaje v 1 000 tun JUT)

  hovězívepřovédrůbeží
Evropská unieprodukce7 221,523 039,013 055,6
 domácí spotřeba6 825,720 145,111 860,9
Ruská federaceprodukce1 636,03 600,05 127,9
 domácí spotřeba2 141,03 625,35 140,3
Ukrajinaprodukce370,7669,61 053,8
 domácí spotřeba314,5705,31 053,4
Tureckoprodukce621,305 127,9
 domácí spotřeba997,605 140,3
Čínaprodukce6 370,154 000,018 404,1
 domácí spotřeba7 688,855 218,918 580,4
Indieprodukce2 529,0300,03 706,9
 domácí spotřeba1 000,2300,93 700,4
Thajskoprodukce192,31 024,61 758,3
 domácí spotřeba128,8883,1623,2
Japonskoprodukce478,11 291,11 595,5
 domácí spotřeba1 351,12 636,52 445,5
Koreaprodukce281,01 279,8852,0
 domácí spotřeba770,91 934,8996,2
USAprodukce11 911,111 703,721 758,9
 domácí spotřeba12 179,59 656,118 448,5
Kanadaprodukce1 425,02 065,01 390,0
 domácí spotřeba948,5760,11 416,9
Mexikoprodukce1 954,31 483,53 296,0
 domácí spotřeba1 653,42 255,04 273,0
Brazílieprodukce9 030,03 894,913 631,1
 domácí spotřeba7 372,13 334,69 539,8
Argentinaprodukce2 907,0600,02 130,0
 domácí spotřeba2 549,0621,01 939,0
Austrálieprodukce2 583,8430,01 287,0
 domácí spotřeba669,2695,71 242,2

 

V Severní Americe jsou jak Spojené státy, tak i Kanada přebytkové v oblasti vepřového masa s vývozem prakticky do celého světa. USA jsou přes silnou domácí produkci hovězího v této komoditě mírně nesoběstačné, vyšší potřebu kryjí dovozy zejména ze sousední Kanady nebo Mexika. USA jsou také významným světovým exportérem drůbežího masa, stejně tak Brazílie. Detaily ukazuje tab. 2.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!