V současnosti žije na Zeměkouli přibližně 7,7 miliardy lidí. Nejlidnatějším kontinentem je podle serveru worldpopulationreview.com Asie s populací čítající okolo 4,6 miliard. Asijský světadíl zároveň vyprodukuje také nejvíce masa na světě. Podle statistik OECD-FAO dosáhla vloni produkce vepřového masa v Asii 66 413,4 tisíce tun, drůbežího masa 44 108,0 tisíc t a hovězího masa 17 431,8 tisíc t  (údaje v hmotnosti jatečně upravených těl, JUT). Jestliže se na celém světě vyprodukovalo v r. 2018 hovězího masa 69 433,7 tisíc t, vepřového 119 962,1 tisíc t a drůbežího masa 122 899,6 tisíc t, potom na Asii připadlo 25,1 % světové produkce hovězího, 55,6 % produkce vepřového a 35,9 % produkce drůbežího masa. Přitom podíl obyvatelstva Asie na světové lidské populaci činí necelých 60 % (59,7 %). Přestože je průměrná spotřeba jednotlivých druhů mas v Asii docela nízká (tab. 1), musí Asie ještě další maso k pokrytí své potřeby dovážet.

Druhým nejlidnatějším kontinentem světa je Afrika se současnou populací okolo 1,3 miliard. V produkci masa však tento světadíl silně zaostává za ostatními. Vloni se v Africe vyprodukovalo 6 678,9 tisíc t hovězího (9,6 % světové produkce), 1 471,9 tisíc t vepřového (1,2 % světové produkce) a 5 829,2 tisíc t drůbežího masa (4,7 % světové produkce). Podíl Afriky na světové lidské populaci přitom činí 16,9 %. I Afrika musí ke krytí domácí spotřeby dovážet ročně stovky tisíc tun masa, v produkci není soběstačná.

V pořadí třetím světadílem co do lidnatosti je Evropa. V současnosti v ní žije okolo tří čtvrtin miliardy lidí a na rozdíl od Asie i Afriky je celkově Evropa v produkci masa soběstačná (tab. 1). Severní Amerika je podle statistik OECD-FAO zastoupená Kanadou a USA (Mexiko se řadí do Latinské Ameriky). V produkci masa je vysoce přebytková, u všech tří hlavních druhů mas převyšuje vývoz nad dovozem. Populace Kanady a USA dosahuje 369 milionů lidí (Severní Amerika s Mexikem má 573,8 milionů). Latinská Amerika s 662 miliony lidí (Jižní Amerika má v současnosti necelých 420 milionů) je největším producentem hovězího masa na světě (vloni 17 891,2 tisíce t) s podílem 25,8 %.

Nejmenším kontinentem je Austrálie a Oceánie, kde žije přibližně 42 milionů lidí (0,55 % světové populace). Nicméně v produkci hovězího masa s 3 271,2 tisíci t dosahuje 4,7 % a v této komoditě je vysoce přebytková s vývozem přesahujícím vloni 2 500 tisíc t (tab. 1).

Z tab. 1 je zřejmé, že mezi kontinenty existují rozdíly v produkci hlavních druhů mas, jejich spotřebě, ale také soběstačnosti. Mezi regiony s nejvyšší mírou samozásobení masem patří Severní Amerika (Kanada a USA), kde existuje vysoký přebytek v produkci vepřového masa i drůbežího masa a mírný přebytek rovněž v kategorii hovězího masa. Silně přebytková ve vepřovém mase je také Evropa. Jiné kontinenty naopak více vepřového masa musí importovat, aby pokryly svoji domácí spotřebu. V hovězím mase je silně přebytková Latinská Amerika a zejména Austrálie. V oblasti drůbežího masa je významným exportérem kromě Severní Ameriky také Latinská Amerika i Evropa.

Nerovnoměrnost mezi produkcí a spotřebou není omezená jen na kontinenty, existuje také mezi státy, příp. regiony v rámci jednotlivých světadílů. Některé příklady znázorňuje tab. 2. Zejména v oblasti Asie je patrná závislost na dovozech masa do Číny (v souvislosti s výskytem afrického moru prasat poroste letos import zejména vepřového masa), ale také do Japonska nebo Jižní Koreje. Naopak Indie je na dovozech masa zcela nezávislá, na druhé straně ale průměrná spotřeba masa dosahuje v této zemi velice nízkých hodnot v jednotkách kilogramů na osobu a rok.

Tab. 1: Produkce, zahraniční obchod a spotřeba hovězího, vepřového a drůbežího masa v jednotlivých kontinentech světa v r. 2018 (pramen: OECD-FAO, údaje v 1 000 tun JUT, průměrná spotřeba v kg/osobu a rok)

    hovězí vepřové drůbeží
Evropa produkce 10 824,5 29 405,9 21 964,2
  vývoz 1 244,5 3 428,8 3 307,4
  dovoz 1 365,9 1 286,4 2 164,3
  domácí spotřeba 10 945,8 27 262,6 21 096,2
  průměrná spotřeba (kg) 10,3 28,6 25,0
Asie produkce 17 431,8 66 413,4 44 108,0
  vývoz 1 987,5 455,2 2 517,2
  dovoz 6 871,5 4 754,0 6 288,2
  domácí spotřeba 22 318,1 70 614,4 47 891,4
  průměrná spotřeba (kg) 3,5 12,2 9,3
Severní Amerika produkce 13 336,1 13 768,7 23 148,9
  vývoz 2 123,9 4 228,7 3 507,1
  dovoz 1 949,7 857,9 245,2
  domácí spotřeba 13 127,9 10 416,2 19 865,4
  průměrná spotřeba (kg) 25,3 22,3 48,1
Latinská Amerika produkce 17 891,2 8 328,5 26 295,0
  vývoz 3 623,5 930,7 4 530,5
  dovoz 807,7 1 507,8 2 211,8
  domácí spotřeba 15 075,4 8 905,7 23 976,3
  průměrná spotřeba (kg) 16,2 10,7 32,5
Afrika produkce 6 678,9 1 471,9 5 829,2
  vývoz 294,2 28,3 117,6
  dovoz 864,7 283,6 2 082,6
  domácí spotřeba 7 249,5 1 727,2 7 794,3
  průměrná spotřeba (kg) 4,0 1,1 5,4
Austrálie/Oceánie produkce 3 271,2 574,6 1 554,2
  vývoz 2 523,4 50,1 67,4
  dovoz 31,3 399,9 62,6
  domácí spotřeba 769,1 919,4 1 549,4
  průměrná spotřeba (kg) 13,3 17,8 33,8
Svět produkce 69 433,7 119 962,1 122 899,6
  průměrná spotřeba (kg) 6,4 12,3 14,2

Pozn.: Severní Amerika = Kanada a USA, Latinská Amerika = Jižní Amerika a Mexiko

Tab. 2: Produkce a spotřeba hovězího, vepřového a drůbežího masa ve vybraných zemích světa v r. 2018 (pramen: OECD-FAO, údaje v 1 000 tun JUT)

    hovězí vepřové drůbeží
Evropská unie produkce 7 221,5 23 039,0 13 055,6
  domácí spotřeba 6 825,7 20 145,1 11 860,9
Ruská federace produkce 1 636,0 3 600,0 5 127,9
  domácí spotřeba 2 141,0 3 625,3 5 140,3
Ukrajina produkce 370,7 669,6 1 053,8
  domácí spotřeba 314,5 705,3 1 053,4
Turecko produkce 621,3 0 5 127,9
  domácí spotřeba 997,6 0 5 140,3
Čína produkce 6 370,1 54 000,0 18 404,1
  domácí spotřeba 7 688,8 55 218,9 18 580,4
Indie produkce 2 529,0 300,0 3 706,9
  domácí spotřeba 1 000,2 300,9 3 700,4
Thajsko produkce 192,3 1 024,6 1 758,3
  domácí spotřeba 128,8 883,1 623,2
Japonsko produkce 478,1 1 291,1 1 595,5
  domácí spotřeba 1 351,1 2 636,5 2 445,5
Korea produkce 281,0 1 279,8 852,0
  domácí spotřeba 770,9 1 934,8 996,2
USA produkce 11 911,1 11 703,7 21 758,9
  domácí spotřeba 12 179,5 9 656,1 18 448,5
Kanada produkce 1 425,0 2 065,0 1 390,0
  domácí spotřeba 948,5 760,1 1 416,9
Mexiko produkce 1 954,3 1 483,5 3 296,0
  domácí spotřeba 1 653,4 2 255,0 4 273,0
Brazílie produkce 9 030,0 3 894,9 13 631,1
  domácí spotřeba 7 372,1 3 334,6 9 539,8
Argentina produkce 2 907,0 600,0 2 130,0
  domácí spotřeba 2 549,0 621,0 1 939,0
Austrálie produkce 2 583,8 430,0 1 287,0
  domácí spotřeba 669,2 695,7 1 242,2

 

V Severní Americe jsou jak Spojené státy, tak i Kanada přebytkové v oblasti vepřového masa s vývozem prakticky do celého světa. USA jsou přes silnou domácí produkci hovězího v této komoditě mírně nesoběstačné, vyšší potřebu kryjí dovozy zejména ze sousední Kanady nebo Mexika. USA jsou také významným světovým exportérem drůbežího masa, stejně tak Brazílie. Detaily ukazuje tab. 2.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!