Vloni dosáhla produkce masa v Německu 8,6 mil. t v ekvivalentu váhy jatečně upravených těl (JUT). Meziročně nastal propad necelé dvě procenta, oproti rekordnímu r. 2016 (9,1 mil. t) byl pokles ještě výraznější. Vepřové maso, které patří v Německu stejně jako u nás a v jiných evropských zemích k nejvíce konzumovanému druhu, se podílelo na celkovém objemu produkce 60,5 % (5,2 mil. t). Meziročně produkce vepřového klesla o 3,2 %. Velká část vyprodukovaného vepřového masa se vyváží, vloni exportovali Němci 2,4 mil. t, dovoz činil 1,1 mil. t.

Domácí spotřeba masa dosáhla téměř 7,3 mil. t. Oproti r. 2018 to bylo méně o 2,3 %. Protože se počet obyvatel prakticky nezměnil, klesla průměrná spotřeba na osobu. V hodnotě ekvivalentu váhy maloobchodního prodeje (odpočítají se ztráty, podíly kostí a maso spotřebované pro pet-food) zkonzumoval vloni každý Němec průměrně 59,5 kg (meziročně minus 1,6 kg; – 2,6 %). Tak málo masa se naposled konzumovalo v r. 2001, kdy v Německu vrcholila krize v souvislosti s BSE (tzv. nemoc šílených krav). Důvodem nižší spotřeby masa je zejména pokles konzumace vepřového. Podle květnového čísla časopisu Fleischwirtschaft se propadla spotřeba vepřového na osobu v r. 2019 o 4,5 % na 34,1 kg. Naopak mírně (+1,0 %) stoupla spotřeba hovězího masa, a to na 10 kg/osobu a rok. Spotřeba drůbežího masa zůstala s 13,8 kg na stejné úrovni jako v r. 2018. Zajímavé je srovnání průměrné spotřeby masa v Německu za pět let od r. 2014. Průměrná spotřeba vepřového za tuto dobu klesla o 11,9 %, spotřeba hovězího masa naopak o 9,9 % stoupla, drůbežího masa sní průměrný Němec od r. 2014 dokonce o 19 % více. V celkovém součtu ale průměrná spotřeba masa vychází o 2,6 % nižší.


Kam