Podle statistik ČSÚ dosáhla produkce masa za období leden-červen 2020 v ČR 221 354 tun a odpovídala tak 99,4 % roku 2019.

S výjimkou drůbežího masa došlo k poklesu produkce vepřového i hovězího masa. Vepřové maso představuje v ČR, stejně jako v EU, hlavní druh masa co do objemu produkce i spotřeby. V prvním pololetí 2020 bylo v ČR vyprodukováno celkem 103 461 t vepřového masa, vloni byla produkce ve stejném období 104 103 t. Meziročně nastal pokles 0,6 %. Hovězího masa se letos v prvním pololetí vyprodukovalo 35 639 t, vloni 36 244 t (meziročně – 1,7 %). Produkce drůbežího masa se letos v prvním pololetí vyšplhala na 83 164 t, vloni to bylo 82 219 t (meziročně + 1,1 %).

Tab.: produkce masa v ČR (údaje v tunách jatečně upravených těl; pramen: ČSÚ)

období 2020 2019
vepřové hovězí drůbeží vepřové hovězí drůbeží
1. čtvrtletí 52 040 18 392 40 399 50 496 18 456 39 685
2. čtvrtletí 51 421 17 247 42 765 53 607 17 788 42 534
1. pololetí celkem 103 461 35 639 83 164 104 103 36 244 82 219

Kam