Podle Českého statistického úřadu dosáhla vloni produkce masa v ČR 437 835 tun jatečně upravených těl. Meziročně nastal propad 2,5 %.

Hovězí maso

V roce 2017 bylo v ČR poraženo 227,4 tis. ks skotu (−5,9 %) a bylo vyrobeno 67 714 tun hovězího a telecího masa (−5,9 %). Na poklesu porážek se projevily snížené stavy býků ve výkrmu během roku 2016. Přestože se zvýšil dovoz zvířat k porážce, domácí produkce hovězího masa nedosáhla úrovně předcházejícího roku a byla nahrazena zvýšeným dovozem hovězího masa ze zahraničí. S poklesem vývozu zástavového skotu se stavy býků ve výkrmu během roku začaly navyšovat. Od nich se bude odvíjet produkce masa v roce 2018.

Meziročně se prohloubil schodek zahraničního obchodu s hovězím masem. Jeho dovoz se zvýšil na 37 283 tun (+19,8 %) a vývoz zůstal téměř stejný (10 322 tun; −0,1 %). Hovězí maso se dováželo hlavně z Polska, Nizozemska a Německa; vyváželo se nejvíce na Slovensko a do Nizozemska.

Vepřové maso

V roce 2017 bylo na jatkách poraženo 2, 34 milionů prasat (−3,7 %) a vyrobeno 211 001 tun vepřového masa (−4,2 %). Snížená produkce vepřového masa navazovala na nižší stavy prasat ve výkrmu během roku a vzhledem k nižšímu obratu zahraničního obchodu s jatečnými prasaty se dovoz vepřového masa opět nepatrně zvýšil. Schodek zahraničního obchodu s vepřovým masem (−228 189 tun) se meziročně mírně prohloubil (o 5 147 tun); dovoz činil 263 787 tun (+1,5 %), vývoz 35 598 tun (−3,1 %). Vepřové maso se dováželo z Německa, Španělska, Polska a Belgie; největším odběratelem bylo Slovensko.

Drůbeží maso

Produkce drůbežího masa se v roce 2017 mírně zvýšila na 158 906 tun (+1,5 %). Dovoz i vývoz drůbežího masa meziročně poklesly, a to na 116 785 tun (−2,3 %) dovezeného a 34 372 tun (−7,2 %) vyvezeného masa. Drůbeží maso se dováželo nejvíce z Polska a zvýšil se dovoz z Německa, vyváželo se hlavně na Slovensko.

Vývoj produkce masa v ČR v letech 2009-2017

Vývoj produkce masa v ČR v letech 2009–2017 (pramen: ČSÚ, 2018)


Kam

error: Obsah webu je chráněn!