V loňském roce bylo v ČR vyprodukováno podle údajů Českého statistického úřadu  454 846 t masa. Meziročně došlo k nárůstu o 0,9 %. Největší podíl připadá v ČR stále na maso vepřové. V r. 2020 dosáhla jeho produkce 211 436 t (meziročně + 0,9 %), následovalo maso drůbeží s množstvím 170 725 t (+ 1,6 %) a na třetí pozici skončilo se 72 518 t hovězí (- 0,5 %).

Na jatkách bylo vloni poraženo 234,5 tis. ks skotu (- 1,8 %). Ze země se vyvezlo 218,7 tis. ks živého dobytka (- 10,4 %), z toho bylo 153,3 tis. ks určeno k dalšímu chovu. Vývoz živých zvířat směřoval hlavně do Rakouska a Německa. Vzrostl vývoz telat do Španělska. Import jatečného skotu se meziročně zvýšil o 50,9 % a činil 6,9 tis. ks. Skot se dovážel hlavně ze Slovenska. Dovoz hovězího masa klesl oproti r. 2019 o 8,6 % na 37 232 t. Hlavními dodavateli byly státy Polsko, Nizozemsko a Německo. Export hovězího směřoval hlavně na Slovensko, do Nizozemska a Polska. Celkem se vyvezlo 12 776 t hovězího masa (+ 0,4 %).

Porážky prasat dosáhly počtu 2,281 mil. kusů (- 0,9 %). Přes nepatrný meziroční pokles počtu poražených prasat se díky vyšší porážkové hmotnosti nakonec produkce vepřového masa mírně zvýšila (+ 0,9 %). Přes závislost ČR na dovozu vepřového masa pokračoval vývoz živých prasat. Vloni bylo ze země exportováno 410,9 tis. ks prasat (- 4,6 %), dovezlo se 105,2 tis. kusů (- 2,1 %). Import vepřového se mírně snížil (- 1,2 %) na 267 466 t. Hlavními dodavateli vepřového masa zůstali i vloni Němci, Španělé, Poláci a Belgičané. Vyvezlo se 31 025 t vepřového (+ 10,1 %), zejména na Slovensko.


Kam