Počet poraženého skotu se v EU vloni snížil o 459 tisíc zvířat (minus 1,7 %) na 26,28 milionů. Obdobně jako u jatečných prasat, i u skotu byla porážková hmotnost meziročně vyšší, díky čemuž zaznamenala produkce hovězího masa propad 1,1 % (7,844 mil. t). Důvodem poklesu počtu porážek byla nižší nabídka jatečných krav. Meziročně se vloni porazilo v členských státech o 5,4 % vyřazených krav méně, jejich počet dosáhl 7,24 mil. kusů. Přitom sucho v r. 2018 a nedostatek objemného krmiva podpořil dodávky zvířat na jatky. Vloni se ale chovatelům dojnic podařilo svá stáda opět zvětšit, zejména v Nizozemsku a Irsku. V kategorii býků a volů bylo vloni poraženo 8,51 milionů kusů, meziroční propad činil 0,7 %. Počet zpracovaných telat zůstal přibližně ve stejném množství 4,49 milionů kusů. O 6,5 % klesly porážky mladého skotu do 12 měsíců (1,58 mil. poražených ks). Jedině jalovic se porazilo meziročně víc (+2,5 %), konkrétně 4,47 mil. zvířat.

Výrazný meziroční pokles hovězích porážek byl vloni zaznamenán v Nizozemsku, Belgii a Dánsku, a to mezi 5,4 a 5,7 %. V Polsku se porazilo o 4,6 % méně hovězího dobytka oproti r. 2018. Důvodem byla menší nabídka krav. Největším producentem hovězího masa v EU je Francie, i tato země se nevyhnula nižší produkci. Vloni porazili Francouzi něco přes 4,5 mil. kusů skotu, meziroční pokles činil 1,7 %. Produkce hovězího klesla o 2,2 % na 1,43 mil. t. Naopak v Německu – evropské dvojce v produkci hovězího – se porazilo o 0,5 % skotu více, konkrétně 3,43 mil. zvířat. Hovězího šlo na trh o 2,3 % víc (1,23 mil. t).

Přes nižší nabídku jatečného skotu byla výrobní cena v r. 2019 v EU nižší. Za mladé býky v obchodní třídě R3 platili zpracovatelé průměrně 368,47 euro/100 kg JUT, což bylo meziročně o 5,0 % méně. Cena jatečných krav obchodní třídy O3 klesla o 3,3 % na 283,57 euro/100 kg JUT. Důvodem poklesu cen mohlo býti to, že obyvatelé EU poprvé po letech spotřebovali méně hovězího masa. Podle odhadů Komise klesla spotřeba hovězího vloni meziročně o 1 %. I světová cena hovězího masa byla vloni z důvodů vyšší nabídky na trhu nižší než v r. 2018. Teprve v posledním čtvrtletí se hovězí zdražilo díky silné poptávce v Číně.

Tab.: Produkce hovězího masa v 1 000 t jatečně upravených těl (JUT) v období 2015-2019 v EU (pramen: Eurostat)

2015 2016 2017 2018 2019
EU-28 7 585,2 7 800,0 7 802,8 7 931,7 7 844,2
Belgie 267,9 278,4 281,5 277,3 263,8
ČR 68,3 71,9 67,7 71,6 72,9
Dánsko 120,6 129,4 124,0 129,2 124,6
Německo 1 124,0 1 148,0 1 124,0 1 102,0 1 127,0
Irsko 564,1 588,4 617,0 622,5 619,8
Španělsko 626,1 637,0 643,9 669,0 695,9
Francie 1 452,8 1 464,2 1 442,2 1 460,0 1 428,5
Chorvatsko 42,3 44,4 42,2 43,8 45,4
Itálie 788,3 809,7 765,4 809,2 779,8
Maďarsko 26,4 28,1 27,2 29,2 29,7
Nizozemsko 382,5 416,1 438,9 459,2 424,3
Rakousko 228,8 227,4 226,1 233,5 229,6
Polsko 471,0 501,5 558,6 564,7 560,5
Portugalsko 88,6 91,1 91,1 93,8 92,0
Rumunsko 44,5 57,5 59,1 49,9 43,5
Slovensko 8,4 8,3 7,8 8,1 8,3
Finsko 85,8 86,4 85,4 86,5 87,2
Švédsko 144,0 131,3 132,1 136,9 139,7
Spojené král. 883,2 911,7 904,7 922,7 914,4

 Komise na podzim 2019 zpracovala prognózu vývoje na letošní rok, kdy se předpokládá napříč EU rovněž mírný propad   (-0,7 %) domácí produkce hovězího masa. Podobný trend se očekává také ve spotřebě hovězího. Po sčítání dobytka v prosinci 2019 jsou známé početní stavy skotu (86,59 mil. kusů, meziročně mínus 1,0 %), které potvrzují zmíněné odhady.

Podrobnější text o produkci masa v EU včetně vepřového najdete v č. 3 časopisu Maso. Vychází příští pondělí.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!