Svojí rozlohou je Kazachstán devátou největší zemí na světě (2,72 milionů km2), kde žije ale jen 18 milionů obyvatel. V současnosti se v Kazachstánu daří produkci masa. K 1. lednu 2018 bylo v této zemi chováno 6,745 milionů hovězího dobytka (meziročně + 5,2 %). Počet koz se sice meziročně snížil o 0,8 %, ale i tak dosáhl na evropské poměry značných 2,281 milionů kusů. Prasat bylo vloni chováno okolo 819 tisíc. Počty koní vzrostly o 6 % na 2,395 milionů. Meziročně vzrostly také počty ovcí (16,188 milionů) a drůbeže (40,102 milionů; meziročně plus 8,6 %).

V roce 2017 vyprodukoval Kazachstán 1,017 milionů tun masa v ekvivalentu hmotnosti jatečných těl (meziročně plus 5,9 %). V posledních třech letech se produkce masa vyvíjí pozitivně s výjimkou vepřového. Detaily ukazuje tabulka.

Tab.: Produkce masa v Kazachstánu (údaje v 1 000 t hmotnosti jatečně upravených těl; pramen: Fleischwirtschaft 3/2019)

  2015 2016 2017 změna 2017/2016 v %
Hovězí 416,4 430,6 450,5 4,62
skopové a kozí 164,8 169,1 171,6 1,48
vepřové 95,2 93,8 91,8 -2,13
koňské 101,4 107,7 117,4 9,01
velbloudí 6,1 6,4 6,6 3,12
drůbeží 146,1 152,6 179,4 17,56
maso celkem 931,0 960,7 1 017,6 5,92

V roce 2017 vývoz masa z Kazachstánu meziročně poklesl o 21 % na 10 200 t. Největšími odběrateli byly země: Rusko (76 %), Kyrgyzstán (11 %), Írán (6 %), Tádžikistán (3 %) a Uzbekistán (2 %). Import dosáhl předloni 199 400 t (meziročně plus 10 %). Hlavními dodavateli masa byly státy: USA (65 %), Rusko (16 %), Bělorusko (6 %), Ukrajina (6 %) a Polsko (1 %). V r. 2018 měly vývozy masa dosáhnout 27 700 t (plus 115 %).


Kam

error: Obsah webu je chráněn!