V roce 2019 zaznamenal německý obor zpracování masa obrat ve výši 45,7 mld. euro. Meziročně došlo k nárůstu 3,2 mld. S podílem 24,7 % na celkovém potravinářském sektoru v Německu (v r. 2019 obrat 185,3 mld. euro) patří oboru zpracování masa stále první místo. Export se podílel na předloňském obratu hodnotou 11,4 mld. euro. Na konci r. 2019 bylo v Německu evidováno 1 481 podniků s více jak 20 zaměstnanci. Práci v nich našlo 128 184 zaměstnanců. V 62,1 % podniků pracovalo mezi 20 a 50 zaměstnanci, celkem to bylo 27 827 lidí. Podniků s více jak 50 pracovníky bylo 563 a zaměstnávaly 100 357 lidí. Tyto firmy (s více jak 50 lidmi) dosáhly 86,9% podílu na celkovém obratu oboru (39,7 mld. euro). Investice do oboru nikdy nebyly tak vysoké jak v r. 2019 a představovaly sumu 739 mil. euro.

Kvůli koronové pandemii byla vloni jednotlivá jatka dočasně uzavřena, ale produkce masa v Německu byla v roce 2020 podobně vysoká jako v předchozích letech: Jak uvádí Spolkový statistický úřad (Destatis), podle předběžných výsledků klesla produkce masa na komerčních jatkách ve srovnání s rokem 2019 o 1,6 % na 7,8 mil. tun. Pokles byl tedy zhruba srovnatelný s poklesem v roce 2019 (-1,4 % oproti roku 2018). S porážkou 53,2 mil. prasat v roce 2020 se počet poražených zvířat snížil o 3,5 % ve srovnání s předchozím rokem. Počet poražených prasat z německých farem se snížil o 1,7 % na 50,9 mil. zvířat. Počet dovezených prasat poražených na německých jatkách poklesl o 31,3 % na 2,3 mil. zvířat. Celkově bylo v Německu v roce 2020 vyprodukováno 5,1 mil. tun vepřové maso, což je o 2,4 % méně než v roce 2019.

Počet komerčně poraženého skotu v roce 2020 poklesl oproti roku 2019 o 4,2 % na 3,2 mil. zvířat. Množství 1,1 mil. tun hovězího masa bylo o 2,8 % nižší než v předchozím roce. Na rozdíl od produkce vepřového a hovězího masa se množství drůbežího masa vyrobeného v roce 2020 zvýšilo oproti roku 2019 o 1,9 % na 1,6 milionu tun. S 1,1 milionu tun bylo vyrobeno o 2,9 % více kuřecího masa. Rovněž se zvýšila produkce krůtího masa o 1,3 % na 0,5 milionu tun. V letech 2010 až 2020 vzrostlo množství vyprodukovaného drůbežího masa o 17 %, zatímco množství vyprodukovaného vepřového a hovězího masa – s mírnými výkyvy v jednotlivých letech – zůstalo zhruba na stejné úrovni.

Tab.: Vývoj porážek a produkce masa v Německu v letech 2019 a 2020 (pramen: Destatis, 2021)

Druh v 1 000 ks % 2020/2019 druh v 1 000 t % 2020/2019
2019 20201 2019 20201
prasata 55 131,0 53 214,5 -3,5 vepřové 5 227,6 5 101,7 -2,4
skot celkem 3 386,3 3 244,8 -4,2 hovězí celkem 1 110,7 1 079,3 -2,8
telata 323,1 309,7 -4,2 telecí 47,9 45,6 -4,7
mladý skot 17,8 16,4 -7,8 hovězí 3,0 2,8 -6,3
jalovice 573,3 554,7 -3,2 177,0 174,9 -1,2
krávy 1 186,1 1 101,4 -7,1 367,0 345,7 -5,8
voli 23,0 23,9 3,7 8,0 8,3 4,9
býci 1 263,0 1 238,7 -1,9 507,9 502,0 -1,2
ovce 1 121,5 1 183,7 5,5 skopové 23,1 24,2 5,1
kozy 22,5 21,8 -3,0 kozí 0,4 0,4 -3,0
koně 5,0 4,1 -17,9 koňské 1,3 1,1 -17,9
drůbež celkem   drůbeží 1 583,8 1 613,6 1,9
kuřata 620 567,7 623 165,2 0,4 kuřecí 1 036,2 1 066,5 2,9
krůty 34 226,0 34 900,3 1,9 krůtí 470,6 476,8 1,3

20201: předběžné výsledky


Kam