Stáda skotu se celosvětově v uplynulých dekádách pozvolna zvyšovala. Vloni činila globální populace hovězího dobytka 1,59 mld zvířat, meziroční přírůstek činil 0,4 %. Míra ročního přírůstku je omezená několika faktory – nízkou rentabilitou, dlouhotrvajícím obratem stáda, cyklickým charakterem obchodu s kravami bez tržní produkce mléka, stoupající mléčnou užitkovostí dojnic. Statisticky se do produkce hovězího masa počítá i maso buvolů. Prim v tomto směru hraje Indie. V r. 2019 se v této lidnaté zemi chovalo 302,4 milionů buvolů. USA disponovaly vloni 212,5 miliony kusů skotu (meziročně – 1,0 %), Brazílie 103 miliony zvířat. Tyto tři země patří mezi top chovatele a tím i producenty hovězího masa.

Velký podíl na početním růstu chovaných stád mají rozvíjející se země, mezi které patří i oblast tzv. Subsaharské Afriky. Vloni zde napočítali 331,3 milionů kusů skotu (meziročně + 2,1 %). Letos se očekává další nárůst a historicky poprvé by globální populace skotu měla přesáhnout počet 1,6 mld zvířat.

Světová produkce hovězího masa dosáhla vloni objemu 68,98 mil. t (meziročně + 1,2 %). Prvenství drží USA, v r. 2019 s 12,28 mil. t (+ 0,5 %). Další příčky obsadily Brazílie (11,22 mil. t; + 2,4 %) a EU (7,91 mil. t; – 1,2 %).

Zahraniční obchod s hovězím masem vzrostl vloni o 2,1 % na 10,48 mil. t. Letos se očekává další zvýšení o 2,1 % na 10,7 mil. t. Nejvýznamnějším exportérem byla vloni Brazílie, která vyvezla přes 2 mil. t (+ 8 %). V tomto roce by měl vývoz dále stoupnout o 4 % na 2,11 mil. t. Významným dodavatelem hovězího na světovém trhu je Austrálie. Kvůli suchu se vloni porážky skotu navýšily a export vzrostl o 6 % na 1,63 mil. t. Letos naopak poklesne o 16 %. USA exportovaly rekordní množství hovězího v r. 2018. Vloni zaznamenaly pokles o 3 % na 1,39 mil. t. V r. 2020 by měl vývoz opět stoupnout na 1,49 mil. t, což by mělo lehce překonat r. 2018. Otázkou je, jak se na prognóze podepsal covid-19. Vývoz indického buvolího masa klesl vloni na 1,24 mil. t. Letos by mohlo dojít ke 5% zvýšení na 1,29 mil. t.

Vloni skončilo 55 % vyvezeného hovězího masa v Asii. Ve srovnání s r. 2009 to byl nárůst 21 %. Čína vykázala rekordní potřebu (kvůli poklesu nabídky vepřového masa v souvislosti s AMP) 3 mil. t (meziročně + 14 %). Letos by měl čínský apetit opět stoupnout o 10 % na 3,3 mil. t.

Z pohledu spotřeby hovězího masa jsou na prvním místě USA s 12,26 mil. t, následuje Čína s 9,45 mil. t a Brazílie s 9,23 mil. t. S průměrnou spotřebou na osobu a rok jsou světovou jedničkou Argentinci s 47,5 kg. A to přesto, že se v poslední dekádě spotřeba drasticky snížila – před 10 lety činila 69,7 kg/osobu a rok.(Údaje pocházejí z článku J. Coenen /2020/: Fleischwirtschaft, 100, č. 5, s. 29-31).


Kam