V roce 2016 dosáhla světová produkce hlavních druhů mas (vepřové, drůbeží a hovězí maso) okolo 302,4 milionů tun. Vepřové maso představovalo více než jednu třetinu s množstvím 116,4 milionů tun. V současnosti se podíl vepřového i drůbežího masa pohybuje na přibližně stejných číslech. Dynamika produkce drůbežího masa je ale větší. V roce 2026 se předpokládá celosvětová produkce hlavních druhů mas na úrovni 335,5 milionů t (oproti r. 2016 nárůst 10,9 %). Vepřové maso z toho bude tvořit 127,5 milionů t (nárůst 9,5 %), drůbeží maso ale dosáhne předpokládaného objemu 131,6 milionů tun s přírůstkem od r. 2016 ve výši 12,6 %.

Produkce masa ovlivňuje samozřejmě také jeho spotřebu. Celosvětově je průměrná spotřeba masa rozdílná v závislosti na stupni rozvoje jednotlivých zemí. Průměrná spotřeba masa (opět vepřové, drůbeží a hovězí) na osobu dosáhla v r. 2016 na světě 32,52 kg. Zatímco v průmyslových zemích byla tato spotřeba vyčíslená na úrovni 66,45 kg, v rozvíjejících se ekonomikách to bylo 24,69 kg a nejméně vyvinutých, tj. nejchudších státech světa pouze 7,38 kg/osobu a r. 2016. Podle prof. Windhorsta, který v časopise Fleischwirtschaft publikoval velice zajímavý přehled, se ale v příštích deseti letech spotřeba celosvětově příliš nezvýší – na celosvětové úrovni má v roce 2026 dosáhnout průměrných 32,76 kg. Jaká je současná a jaká se očekává průměrná spotřeba vepřového masa ve vybraných státech světa, ukazuje tabulka.

Tab.: Očekávaný vývoj průměrné spotřeby vepřového masa ve vybraných zemích v letech 2016 a 2026 (v kg/osobu a rok; pramen: Fleischwirtschaft, 7/2018)

země20162026změna
Čína30,8333,152,32
Vietnam28,8831,102,22
Jižní Korea28,2829,541,26
USA22,7623,620,86
Rusko20,0022,252,25
Kanada16,9516,19-0,76
Japonsko15,3515,540,19
Filipíny14,0714,410,34
Brazílie11,5313,582,05
Mexiko11,8312,891,06
svět celkem12,2812,14-0,14

 

V příštích deseti letech se očekává celosvětově nepatrný pokles v průměrné spotřebě vepřového masa na osobu a rok (2026). Zatímco v průmyslových zemích se plánuje mírný nárůst, v rozvíjejících se státech a nejchudších zemích počítá prognóza s poklesem. A protože v těchto zemích žije převážná většina lidí, vychází z toho na globální úrovni do r. 2026 pokles 0,14 kg/osobu a rok.


Kam

error: Obsah webu je chráněn!