Obsah časopisu Maso, ročník 2012, číslo 2

4 – SALIMA – pojem mezi potravináři

Steinhauser, L.

7 – Trvanlivé fermentované masné výrobky

Kameník, J.

11 – Kvalita mäsových výrobkov – Sledovanie obsahu a druhu bielkovín vo vybraných fermentovaných mäsových výrobkoch I.

Staruch, L., Mati, M., Gombita, P.

14 – Vliv dodržování chladírenského řetězce na údržnost drůbežích polotovarů

Steinhauserová, I., Svobodová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

18 – Koření v masných výrobcích – Rozmarýn

Valchař, P., Jandásek, J., Ovísková, V.

23 – „P“ jako plnění

Kameník, J., Král, O.

29 – Maso a vnitřnosti skotu jako zdroj expozice člověka kadmiu v České republice

Drápal J., Hedbávný P., Střechová V., Šťastný K.

33 – Kapitoly z mezinárodních norem bezpečnosti potravin (IFS, BRC, …); 2) Hygiena a sanitace

Šuška, M.

35 – Bezpečnost (zdravotní nezávadnost) potravin a surovin živočišného původu

Kopřiva, V., Hostovský, M., Nekvapil, T.

44 – Maso na talíři – 4. část: Vegetariánství

Steinhauser, L., Steinhauserová, P., Kameník, J.

45 – Dvacet let právní úpravy ochrany zvířat proti týrání v ČR

Voslářová, E., Pištěková, V., Bedáňová, I., Večerek, V.

49 – Vliv imunokastrace na morfologickou strukturu varlat prasat

Pospiech, M., Tremlová, B., Gallas, L., Steinhauser, L.

51 – Léčiva ve vodních tocích – riziko pro konzumenty ryb?

Prášková, E., Voslářová, E., Pištěková, V., Svobodová, Z.

53 – Ingrovy dny 2012 aneb seminář po třicáté osmé

Jůzl, M., Nedomová, Š.

54 – Z dílen světového výzkumu

56 – Trvanlivé fermentované salámy – 4 pilíře správné výrobní praxe

56 – HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII

4 – International Food Fair Salima 2012

Steinhauser, L.

7 – Dry fermented sausages

Kameník, J.

11 – The quality of meat products: the content and type of proteins in dry fermented sausages

Staruch, L., Mati, M., Gombita, P.

14 – Influence of maintenance of the cold chain on shelf life of poultry meat preparations

Steinhauserová, I., Svobodová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

18 – Spice in meat products – rosemary

Valchař, P., Jandásek, J., Ovísková, V.

23 – Filling

Kameník, J., Král, O.

29 – Meat and offal of cattle as a source of human exposure to cadmium in the Czech Republic

Drápal J., Hedbávný P., Střechová V., Šťastný K.

33 – Chapters of the International Food Safety Standards; 2) Hygiene and clearing

Šuška, M.

35 – Food safety (health safety) of food and the ingredients of animal origin

Kopřiva, V., Hostovský, M., Nekvapil, T.

44 – Meat on our plate. Part 4: Vegetarianism

Steinhauser, L., Steinhauserová, P., Kameník, J.

45 – Twenty years of legal regulations of the protection of animals against cruelty in the Czech Republic

Voslářová, E., Pištěková, V., Bedáňová, I., Večerek, V.

49 – Morfological appearance of the testis after immunocastration

Pospiech, M., Tremlová, B., Gallas, L., Steinhauser, L.

51 – Pharmaceuticals in the water environment – risk to consumers of
fish?

Prášková, E., Voslářová, E., Pištěková, V., Svobodová, Z.

53 – Conference – Ingr‘s Days 2012

Jůzl, M., Nedomová, Š.

54 – From the World Research

56 – Conference “Dry fermented sausages – Good Manufacturing Practice”

56 – HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII

error: Obsah webu je chráněn!