Obsah časopisu Maso, ročník 2012, číslo 3

4 – Anuga FoodTec 2012

Kameník, J.

7 – „M“ jako mělnění + míchání; 1. část: výrobky jemně mělněné

Král, O., Domlátil, M. , Kameník, J.

14 – Využití extraktu z výlisků z modrých hroznů při výrobě trvanlivých masných výrobků

Saláková, A., Pavlík, Z., Kameník, J. Čech, Z., Steinhauserová, I.

17 – Stanovení antimykotických přípravků na bázi natamycinu

Fišera, M., Valášek, P., Fojtíková, L.

20 – Trvanlivé fermentované masné výrobky, 2. část

Kameník, J., Saláková, A., Pavlík, Z., Pospiech, M.

24 – Senzorické metody vhodné pro hodnocení masných výrobků v praxi

Jandásek, J.

28 – Koření v masných výrobcích – Cibule

Valchař, P., Ovísková, V.

32 – Detekce amarantu jako aditiva v masných výrobcích pomocí histochemických metod

Talandová, M., Kašparová, K., Pospiech, M., Tremlová, B.

35 – Vakcína Improvac® a její vliv na kančí pach, skladbu jatečného těla a kvalitu masa

Allison, J., Kratochvíl, J.

38 – Kančí pach

Kameník, J., Kratochvíl, J.

42 – Mäsová úžitkovosť holštajnských býkov z výkrmu baby-beef

Vršková, M., Polák, P., Krupa, E.

46 – Radioimunoanalýza kortizolu v moči a stres u prasat

Kaláb, P.

48 – Současné trendy při sledování trichinel u jatečních prasat

Koudela, B., Janáčková, B.

52 – Kapitoly z mezinárodních norem bezpečnosti potravin (IFS, BRC, …) – 3) Řízení cizích předmětů (fyzikální nebezpečí)

Šuška, M.

54 – Maso na talíři: 5. část: Zrání masa aneb jak se svalovina stává masem (1. díl)

Kameník, J., Steinhauser, L., Steinhauserová, P.

58 – Medzinárodná vedecká konferencia – Hygiena Alimentorum XXXIII (9.–11. 5. 2012)

Turek, P., Nagy, J.

59 – Seminář „Trvanlivé fermentované salámy – 4 pilíře správné výrobní praxe“ (15. 5. 2012)

Kameník, J.

4 – Anuga FoodTec 2012

Kameník, J.

7 – Cutting and mixing, 1. Part: Emulsification

Král, O., Domlátil, M. , Kameník, J.

14 – Application of the grape extracts powder in the dry sausages production

Saláková, A., Pavlík, Z., Kameník, J. Čech, Z., Steinhauserová, I.

17 – Determination of antimycotic preparations based on natamycine

Fišera, M., Valášek, P., Fojtíková, L.

20 – Quality management: Dry fermented sausages, part 2: Evaluation of chemical analysis

Kameník, J., Saláková, A., Pavlík, Z., Pospiech, M.

24 – Sensory analysis methods suitable for meat products evaluation in practice

Jandásek, J.

28 – Spice in meat products – onion

Valchař, P., Ovísková, V.

32 – Detection of amaranth as additives in meat products using histochemical methods

Talandová, M., Kašparová, K., Pospiech, M., Tremlová, B.

35 – Impact of using Vaccination with Improvac® on Boar Taint, Carcass Composition and Meat Quality

Allison, J., Kratochvíl, J.

38 – Boar taint

Kameník, J., Kratochvíl, J.

42 – Meat efficiency of holstein bulls from the fattening baby-beef

Vršková, M., Polák, P., Krupa, E.

46 – Radioimmunoassay of cortisol in urine and pig stress

Kaláb, P.

48 – Current trends in the monitoring of Trichinella in slaughtered pigs

Koudela, B., Janáčková, B.

52 – Chapters of the International Food Safety Standards; 3) Foreign Material Management

Šuška, M.

54 – Meat on our plate. Part 5: Meat ripening – from muscle to meat

Kameník, J., Steinhauser, L., Steinhauserová, P.

58 – Conference Hygiena Alimentorum XXXIII (9.–11. 5. 2012)

Turek, P., Nagy, J.

59 – Conference “Dry fermented sausages – Good Manufacturing practice” (15. 5. 2012)

Kameník, J.

error: Obsah webu je chráněn!