Obsah časopisu Maso, ročník 2012, číslo 5

4 – Přídatné látky – hledání rovnováhy

Polák, P.

6 – Strojně oddělené maso – legislativní požadavky a způsoby detekce

Kameník, J., Pospiech, M.

12 – Složení vepřového sádla jako suroviny v masné výrobě

Pipek, P., Rohlík, B., Potůček, T., Šimoniová, A.

16 – Koření pro výrobu fermentovaných salámů

Jandásek, J.

21 – Koření v masných výrobcích – Saturejka

Ovísková, V., Valchař, P.

25 – „S“ jako solení

Kameník, J., Král, O.

32 – Umělá obalová střeva pro masný průmysl

Šerhakl, D.

37 – Instrumentální hodnocení textury a barvy masa a masných výrobků

Saláková, A.

43 – Výzkum v oblasti bezpečnosti potravin (FRST-NET); první část: Problémy vztahující se k zdravotní nezávadnosti masa na úrovni jatek

Buncic, S., Steinhauserova, I., Smulders, F.J.M., Paulsen, P., Braun, P.G., Albert, T., Steinhauser, L.

51 – Clean Card® Pro – nový produkt pro kontrolu sanitace

Steinhauserová I., Svobodová I., Bořilová G.

53 – Řízení procesů z pohledu výrobkových norem IFS/BRC

Krieg, P.

55 – Obsah ftalátov v primárnych obaloch pre mäsové výrobky v ČR

Puškárová, L., Jarošová, A., Kameník, J.

57 – Vliv plemenné příslušnosti býků na chemické složení a senzorické charakteristiky masa

Bureš, D., Bartoň, L.

61 – Vplyv vákuového balenia na trvanlivosť pštrosieho mäsa

Jevinová, P., Pipová, M., Korenéková, B., Nagyová, M.

4 – Food Additives – searching for balance

Polák, P.

6 – Mechanically separated meat-legislative requirements and methods of detection

Kameník, J., Pospiech, M.

12 – Composition of pork lard in meat production

Pipek, P., Rohlík, B., Potůček, T., Šimoniová, A.

16 – Spices for production of fermented sausages

Jandásek, J.

21 – Spices in meat industry – Savory

Ovísková, V., Valchař, P.

25 – “S” – salting in meat processing technology

Kameník, J., Král, O.

32 – Artificial casings for meat industry

Šerhakl, D.

37 – Instrumental measurement of texture and colour of meat and meat products

Saláková, A.

43 – The Food Research, Safety and Training Network (FRST-NET) initiative; step one: Issues relevant for meat safety assurance at abattoir level

Buncic, S., Steinhauserova, I., Smulders, F.J.M., Paulsen, P., Braun, P.G., Albert, T., Steinhauser, L.

51 – Clean Card® Pro – new product for sanitation inspection

Steinhauserová I., Svobodová I., Bořilová G.

53 – Process management from the IFS/BRC perspectives

Krieg, P.

55 – Content of phthalates in primary packagings for meat products in the Czech Republic

Puškárová, L., Jarošová, A., Kameník, J.

57 – Chemical composition and sensory characteristics of meat from Aberdeen Angus, Gascon, Holstein and Czech Fleckvieh bulls

Bureš, D., Bartoň, L.

61 – Effect of vacuum packaging on shelf-life of ostrich meat

Jevinová, P., Pipová, M., Korenéková, B., Nagyová, M.

error: Obsah webu je chráněn!