Obsah časopisu Maso, ročník 2013, číslo 1

4 – Balení včera, dnes a zítra

Kameník, J.

8 – „B“ jako balení masa a masných výrobků

Kameník, J., Chomát, P.

14 – Stroje a zařízení pro ochranné balení masa a masných výrobků

Kameník, J., Kněz, V., Jokl, T.

21 – Vakuum nebo ochranná atmosféra? Podíl typů balení masných výrobků v prodejnách vybraných maloobchodních řetězců v ČR

Mikócziová, V., Kameník, J.

25 – Kolagenové obaly pro masný průmysl

Šerhakl, D.

30 – Koření v masných výrobcích – hořčice

Valchař, P.

34 – Poznatky z vplyvu tepelného opracovania hovädzieho mäsa pre potreby spoločného stravovania

Staruch, L., Mati, M.

43 – Vztah mezi barvou a ostatními kvalitativními parametry vepřového masa prasat plemene České bíle ušlechtilé

Jůzl, M., Šulcerová, H., Gregor, T., Urban, T., Sláma, P., Chalupová, P., Sedláčková, T., Kaplanová, K., Weisz, F.

47 – Porovnání a charakteristika izolátů Escherichia coli z masa a mléka

Skočková, A., Karpíšková, R., Koláčková, I.

49 – Zhodnocení jatečné hodnoty bažantích kohoutků mezi selektovanou a neselektovanou populací

Zapletal, D., Suchý, P., Karásková, K., Straková, E.

52 – Tvorba biogenních aminů ve svalovině eviscerovaných kachen divokých v závislosti na době a teplotě skladování

Hutařová Z., Večerek V., Bořilová G., Steinhauserová I., Maršálek P.

54 – Tepelný stres u drůbeže – hodnocení pomocí ematologických ukazatelů

Bedáňová, I., Voslářová, E., Pištěková, V., Večerek, V.

57 – Korýši a měkkýši – produkce ve světě, státech Evropské unie a situace v České republice

Buchtová, H.

4 – Discussion on the packaging of meat and meat products in the Czech Republic

Kameník, J.

8 – Packaging of meat and meat products – a review

Kameník, J., Chomát, P.

14 – Preservative packaging of meat and meat products: machines and equipment

Kameník, J., Kněz, V., Jokl, T.

21 – Vacuum or modified atmosphere? A share of the packaging type of meat products in selected retail chains in Czech Republic

Mikócziová, V., Kameník, J.

25 – Collagen casings for meat industry

Šerhakl, D.

30 – Spice in meat products – mustard

Valchař, P.

34 – The knowledge of the influence of heat treatment of beef for the catering

Staruch, L., Mati, M.

43 – Relationship between colour and other meat quality traits of the Czech Large White pigs

Jůzl, M., Šulcerová, H., Gregor, T., Urban, T., Sláma, P., Chalupová, P., Sedláčková, T., Kaplanová, K., Weisz, F.

47 – Comparison and characteristic of Escherichia coli isolates from meat and milk

Skočková, A., Karpíšková, R., Koláčková, I.

49 – Evaluation of carcass value of male pheasants between selected and nonselected population

Zapletal, D., Suchý, P., Karásková, K., Straková, E.

52 – Production of biogenic amines in muscles of eviscerated mallard ducks in dependence on storage time and temperature

Hutařová Z., Večerek V., Bořilová G., Steinhauserová I., Maršálek P.

54 – Heat stress in poultry – haematological analysis

Bedáňová, I., Voslářová, E., Pištěková, V., Večerek, V.

57 – Crustaceans and molluscs – production in the world, countries of the European Union and the situation in the Czech Republic

Buchtová, H.

error: Obsah webu je chráněn!