Obsah časopisu Maso, ročník 2013, číslo 2

6 – Mělnicí stroje pro IFFA 2013

Steinhauser, L.

8 – Od empirických zkušeností kuchařů ke komputerizaci senzorické analýzy

Ježek, F.

12 – Maso na talíři – Mikrobiologie kažení masa

Kameník, J.

17 – Dynamika změn vybraných mikrobiologických a fyzikálních parametrů výsekového hovězího masa

Kalhotka, L., Jůzl, M., Plevová, S., Gutierrez, M. G. V.

23 – Mäsové výrobky bez lepku, vyrábame na ploche obchodu

Fašiangová, K.

26 – Koření v masných výrobcích – Bazalka

Valchař, P.

29 – Plastové obaly pro masný průmysl

Šerhakl, D.

34 – Viry jako původci alimentárních onemocnění

Lorencová, A., Vašíčková, P.

42 – Mikrobiologické expoziční testy pro stanovení růstového potenciálu Listeria monocytogenes při ověřování doby použitelnosti lahůdkářských a masných výrobků

Čeřovský, M., Pivoňka, J., Voldřich, M.

45 – Yersinia enterocolitica – významný původce onemocnění z potravin

Cupáková, Š., Necidová, L.

49 – Potenciální zdravotní rizika spojená s konzumací koňského masa

Lorencová, A., Klanicová, B.

52 – Nová právní úprava ochrany zvířat při porážení – porážka na jatkách

Voslářová, E.

55 – Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín

Volek, Z., Volková, L., Tůmová, E., Chodová, D.

59 – Jakost potravin aneb Ingrovy dny 2013

Jůzl, M., Nedomová, Š.

6 – Meat processing machines – IFFA 2013

Steinhauser, L.

8 – From empirical experiences of chefs to computerization of sensory analysis

Ježek, F.

12 – Microbiology of meat spoilage

Kameník, J.

17 – Dynamic changes of selected microbiological and physical parameters in the cutting beef

Kalhotka, L., Jůzl, M., Plevová, S., Gutierrez, M. G. V.

23 – Meat Products without Gluten Produced in the Field of Retail

Fašiangová, K.

26 – Spice in meat products – basil

Valchař, P.

29 – Plastic casings for meat industry

Šerhakl, D.

34 – Foodborne viral infections

Lorencová, A., Vašíčková, P.

42 – Challenge test to assess the growth potential of Listeria monocytogenes for the shelf-life verification of meat products and delicatessen

Čeřovský, M., Pivoňka, J., Voldřich, M.

45 – Yersinia enterocolitica – an important food-borne pathogen

Cupáková, Š., Necidová, L.

49 – Potential health risks associated with the consumption of horse meat

Lorencová, A., Klanicová, B.

52 – New legal regulation on the protection of animals during slaughter – slaughter in slaughterhouses

Voslářová, E.

55 – Effect of a limited feed intake on growth performance, meat quality and carcass traits of Czech White rabbits

Volek, Z., Volková, L., Tůmová, E., Chodová, D.

59 – Conference IngrÅLs Days 2013

Jůzl, M., Nedomová, Š.