Obsah časopisu Maso, ročník 2013, číslo 4

4 – Masné výrobky: vymezení pojmu, základní skupiny a požadavky na kvalitu

Kameník, J., Steinhauser, L.

9 – Metodika hodnocení kvality vybraných masných výrobků z tržní sítě

Saláková, A., Pavlík, Z., Kameník, J., Steinhauserová, I.

13 – Špekáčky

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková, A., Steinhauserová, I.

18 – Gothajský salám

Saláková A., Pavlík, Z., Kameník, J., Steinhauserová, I.

24 – Salám Junior

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková, A., Steinhauserová, I.

29 – Šunkový salám

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková A., Steinhauserová, I.

34 – Jemné párky a Vídeňské párky

Saláková, A., Kameník, J., Pavlík, Z., Steinhauserová, I.

40 – Salám Vysočina

Saláková, A., Kameník, J., Pavlík, Z., Steinhauserová, I.

45 – Trvanlivý salám Poličan

Kameník, J., Pavlík, Z., Saláková, A., Steinhauserová, I.

49 – Průkaz kostních úlomků v masných výrobcích

Pospiech M., Tremlová B., Kameník J., Saláková A.

55 – Koření v masných výrobcích – Dobromysl

Valchař, P.

58 – Význam masa v přenosu zoonotického parazita Toxoplasma gondii

Juránková, J.

4 – Meat products: definition, basic groups and quality requirements

Kameník, J., Steinhauser, L.

9 – Methods of the evaluation of the meat products quality in the Czech retail

Saláková, A., Pavlík, Z., Kameník, J., Steinhauserová, I.

13 – Czech meat product “Špekáčky”

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková, A., Steinhauserová, I.

18 – Cooked sausage “Gothajský salám”

Saláková A., Pavlík, Z., Kameník, J., Steinhauserová, I.

24 – Cooked sausages “Junior”

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková, A., Steinhauserová, I.

29 – Cooked sausage “Šunkový salám”

Pavlík, Z., Kameník, J., Saláková A., Steinhauserová, I.

34 – Czech frankfurters “Jemné párky” and “Vídeňské párky”

Saláková, A., Kameník, J., Pavlík, Z., Steinhauserová, I.

40 – Dry hot smoked sausage “Vysočina”

Saláková, A., Kameník, J., Pavlík, Z., Steinhauserová, I.

45 – Dry fermented sausage “Poličan”

Kameník, J., Pavlík, Z., Saláková, A., Steinhauserová, I.

49 – Determination of bone fragments in meat products

Pospiech M., Tremlová B., Kameník J., Saláková A.

55 – Spice in meat products – origanum

Valchař, P.

58 – Importance of meat in the transmission of Toxoplasma gondii

Juránková, J.

error: Obsah webu je chráněn!