Obsah časopisu Maso, ročník 2013, číslo 5

4 – Bratwurst – klobása k opékání

Jandásek, J., Ošťádalová, M.

9 – Koření v masných výrobcích – bobkový list

Valchař, P.

12 – Imunofluorescenční detekce sójového proteinu v drobných masných výrobcích

Talandová, M., Pospiech, M., Tremlová, B.

16 – Svalová soustava – základ masa jatečných zvířat; 1. část: Svaly hlavy a plece (prase domácí)

Kašpar, L., Kameník, J., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

23 – Hodnocení senzorických vlastností vyzrálého hovězího masa

Steinhauserová, I., Ježek, F., Nečada, V.

28 – Vybrané chemické projevy kažení masa

Saláková, A.

32 – Cholesterol a jeho oxidačné produkty

Hodulová L., Vorlová L., Borkovcová I., Bauer A., Vali S.

37 – Vlastnosti salmonel a jejich výskyt v potravinovém řetězci člověka

Hulánková, R.

44 – Souvislost pH a barvy masa

Šimoniová, A., Skřivánek, A., Škorpilová, T., Pipek, P.

47 – Porovnání kvality masa nutrií a králíků

Tůmová, E., Hrstka, Z.

51 – Aktuální rizika echinokokózy

Juránková, J.

54 – Organizační struktura masozpracujícího podniku

Ptáček, P.

4 – Bratwurst – grill sausage

Jandásek, J., Ošťádalová, M.

9 – Spice in meat products – bay leaf

Valchař, P.

12 – Immunofluorescent detection of soy protein in Frankfurters

Talandová, M., Pospiech, M., Tremlová, B.

16 – Musculature – the basis of meat

Kašpar, L., Kameník, J., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

23 – Sensory evaluation of aged beef

Steinhauserová, I., Ježek, F., Nečada, V.

28 – Selected chemical displays on meat spoilage

Saláková, A.

32 – Cholesterol and cholesterol oxidation products

Hodulová L., Vorlová L., Borkovcová I., Bauer A., Vali S.

37 – Characteristics of Salmonella and its occurrence in the food chain

Hulánková, R.

44 – Relation between meat pH and colour

Šimoniová, A., Skřivánek, A., Škorpilová, T., Pipek, P.

47 – Comparison of rabbit and nutria meat quality

Tůmová, E., Hrstka, Z.

51 – Current risk of echinoccosis

Juránková, J.

54 – Organization structure of a meatprocessing company

Ptáček, P.

error: Obsah webu je chráněn!