Obsah časopisu Maso, ročník 2013, číslo 6

4 – Trh s hovězím masem v ČR a ekonomika výkrmu skotu

Abrahamová, M., Boudný, J.

11 – Zhodnocení domácích porážek skotu do stáří 24 měsíců v ČR za rok 2012

Vrubel, J.

15 – Přehled nálezů zjišťovaných při veterinární prohlídce u vybraných druhů hospodářských zvířat

Svobodová, I., Hejl, J., Pospíšilová, V.

22 – Nová právní úprava ochrany zvířat při porážení – rituální porážka, domácí porážka, porážení farmové zvěře, porážení ryb, nutná porážka

Voslářová, E.

25 – Optimalizace výpočtu obsahu kostní tkáně v histologických řezech

Pospiech, M., Tremlová, B., Eliášová, M., Talandová, M.

29 – Textilní a speciální obaly pro masný průmysl

Šerhakl, D.

32 – Koření v masných výrobcích – Tymián

Valchař, P.

35 – Svalová soustava – základ masa jatečných zvířat; 2. část: Svaly trupu (prase domácí)

Kašpar, L., Kameník, J., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

40 – Monitoring radioaktivity u černé zvěře v jihočeském regionu

Kouba, F., Cipínová, E., Drápal, J., Hanzal, V., Malena, M., Vernerová, K.

42 – Maso jako zdroj humánní sarkocystózy

Juránková, J.

44 – Hodnocení masné užitkovosti a fyzikálních vlastností České husy a užitkového hybrida Novohradská husa

Tůmová, E., Uhlířová, L.

47 – Transportní stres u drůbeže – využití hematologických ukazatelů

Bedáňová, I., Voslářová, E., Pištěková, V., Večerek, V.

50 – Ochrana zvířat a welfare 2013

Voslářová, E.

4 – Beef market in the Czech Republic and economy of fattening cattle

Abrahamová, M., Boudný, J.

11 – An evaluation of the homeslaughter of livestock aged up to 24 months in the Czech Republic in 2012

Vrubel, J.

15 – Summary of common findings discovered during veterinary inspection of selected livestock

Svobodová, I., Hejl, J., Pospíšilová, V.

22 – New legal regulation of the protection of animals during slaughter – ritual slaughter, home slaughter, slaughter of farmed game, fish slaughter, emergency slaughter

Voslářová, E.

25 – Optimization of the Enumeration of the Bone Fragment Content in Histological Section

Pospiech, M., Tremlová, B., Eliášová, M., Talandová, M.

29 – Textile and value-adding casings for meat industry

Šerhakl, D.

32 – Spice in meat products – thyme

Valchař, P.

35 – Musculature – the basis of meat. Part 2: Muscles of the trunk (Sus scrofa)

Kašpar, L., Kameník, J., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

40 – Monitoring of radioactivity in wild boars in South Bohemia region

Kouba, F., Cipínová, E., Drápal, J., Hanzal, V., Malena, M., Vernerová, K.

42 – Meat as a source of human sarcocystosis

Juránková, J.

44 – Evaluation of meat yield and physical meat properties in Czech goose and commercial hybrid Novohradská goose

Tůmová, E., Uhlířová, L.

47 – Transport stress in poultry – haematological analysis

Bedáňová, I., Voslářová, E., Pištěková, V., Večerek, V.

50 – Animal Protection and Welfare 2013

Voslářová, E.

error: Obsah webu je chráněn!