Obsah časopisu Maso, ročník 2014, číslo 2

4 – Mäkké mäsové výrobky v intenciách slovenského potravinového práva

Turek, P.

8 – Moderní technika na různých stupních dává nové šance k růstu efektivity

Seydelmann, A.

13 – Koextruzní technologie pro mělněné výrobky Alginát jako obal „bezobalových“ produktů

Kameník J.

15 – Mezinárodní DLG-hodnocení pro šunky a salámy v roce 2013 – kategorie měkké salámy a drobné masné výrobky

Dederer, I., Lautenschläger, R.

19 – Startovací a ochranné kultury ve fermentovaných salámech; Přehled o mechanismu působení a inaktivaci L. monocytogenes a rodu Salmonella

Erkes, M.

26 – Způsoby transportu díla od mělnicích strojů k narážkám

Domlatil, M.

30 – Koncentrácia ortuti v trvanlivých mäsových výrobkov

Lukáčová, A., Binkowski, Ł., Golian, J.

33 – Koření v masných výrobcích – Šalvěj

Valchař, P.

36 – Oxidačná stabilita a senzorická kvalita Bratislavských párkov po prídavku pamajoránu a tymianu

Bobko, M., Pavelková, A., Haščík, P., Čuboň, J., Bobková, A., Kročko, M., Lopašovský, Ľ.

42 – Koření pro výrobu párků a klobás

Jandásek, J.

50 – Výpočet obsahu masa jako složky masných výrobků

Ševčík, R., Pohůnek, V., Rajchl, A., Pivoňka, J.

53 – Antimikrobiální a imunostimulační vlastnosti esenciálních olejů a jejich vliv na welfare drůbeže a kvalitu masa

Witkowska, D., Mituniewicz, T., Smetana P.

57 – Bezpečnost a kvalita potravin živočišného původu v Polsku

Mituniewicz, T., Witkowska, D., Samková, E.

61 – Analýza nebezpečí nebo technologie překážek? Dřívější a současný pohled na bezpečnost trvanlivých fermentovaných salámů

Kameník, J.

64 – Využitie probiotík vo fermentovaných mäsových výrobkoch

Holko, I., Hrabě, J., Smetana, P.

4 – Frankfurter-type sausages in intentions of Slovak Food Law

Turek, P.

8 – Automatic lines in meat processing – a tool for efficiency

Seydelmann, A.

13 – Co-extrusion process for comminuted meat products Alginate skin as „casing“ for meat products without casings

Kameník J.

15 – International DLG Quality Tests 2013: cooked sausages and frankfurters

Dederer, I., Lautenschläger, R.

19 – Starter and bioprotective cultures. Competition against L. monocytogenes and Salmonella spp.

Erkes, M.

26 – Means of meat dough transport from emulsifiers to vacuum fillers

Domlatil, M.

30 – Mercury concentration in meat products

Lukáčová, A., Binkowski, Ł., Golian, J.

33 – Spice in meat products – sage

Valchař, P.

36 – Oxidative stability and sensory quality of Bratislava sausages after addition of oregano and thyme

Bobko, M., Pavelková, A., Haščík, P., Čuboň, J., Bobková, A., Kročko, M., Lopašovský, Ľ.

42 – Spices and other additives for sausages production

Jandásek, J.

50 – The calculation of meat content in meat products

Ševčík, R., Pohůnek, V., Rajchl, A., Pivoňka, J.

53 – Antimicrobial and immunostimulating properties of essential oils and their relevance to poultry welfare and food quality

Witkowska, D., Mituniewicz, T., Smetana P.

57 – Safety and quality of food of animal origin in Poland

Mituniewicz, T., Witkowska, D., Samková, E.

61 – Hazard Analysis or „Hurdle Technology“? The former and current view on the safety of dry fermented sausages

Kameník, J.

64 – Probiotics in fermented meat products

Holko, I., Hrabě, J., Smetana, P.

error: Obsah webu je chráněn!