Obsah časopisu Maso, ročník 2014, číslo 3

4 – Hygiena a sanitace se v posledních deseti letech dostala v českých potravinářských provozech na vysokou úroveň

Kameník, J.

7 – Hygiena a sanitace v oboru zpracování masa

Láznička, R., Melka, J., Peřina, M.

13 – Sanitace přepravek v potravinářských provozech

Dubjuk, J.

16 – Výskyt vybraných zoonóz spojených s konzumací masa a masných výrobků

Steinhauserová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

22 – Veterinární prohlídka na Jatkách Český Brod a. s.

Hlaváčková, B., Richtrová, L., Hlaváček, J.

29 – Výskyt Mycobacterium avium subsp. avium ve svalovině prasat určené ke konzumaci

Kaevska, M., Kříž, P., Slaná, I.

32 – Výskyt Mycobacterium avium ve vzorcích masa a masných výrobků pocházejících z tržní sítě České republiky

Klanicová, B., Slaná, I.

35 – Průkaz Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ve svalovině muflonů

Přibylová-Dziedzinská, R., Lamka, J., Slaná, I.

38 – Vybrané metody identifikace bakterií

Dušková, M.

44 – Metody stanovení bakteriálních toxinů v potravinách

Necidová, L.

48 – Výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků v uzených masných výrobcích ve vztahu k současné legislativě

Borkovcová, I., Králová, M., Kostrhounová, R., Batelková, P., Vorlová, L.

53 – Karnozín – kvantitatívne zastúpenie a význam v mäse

Staruch, L., Mati, M.

56 – Zastúpenie mastných kyselín v intramuskulárnom tuku mäsa kurčiat kŕmených s prídavkom kyseliny linolovej

Čuboň, J., Kačániová, M., Haščík, P., Pavelková, A., Bebejová, A., Bobko M.

61 – Hodnotenie antimikrobiálnej aktivity tymiánového éterického oleja

Ducková, V., Čanigová, M., Kročko, M.

65 – Kvalita mäsa samíc králikov po podaní epikatechínu

Kalafova, A., Bulla, J., Bucko, O., Emrichova, J., Zbynovska, K., Petruska, P., Schneidgenova, M., Chrastinova, L., Ondruska, L., Jurcik, R., Cupka, P., Mellen, M., Capcarova, M.

4 – Discussion on the cleaning and sanitation in the Czech meat processing facilities

Kameník, J.

7 – Cleaning and sanitation in the meat processing

Láznička, R., Melka, J., Peřina, M.

13 – Cleaning of containers in the food processing

Dubjuk, J.

16 – Occurrence of selected zoonoses associated with meat and meat products consumption

Steinhauserová, I., Bořilová, G., Hulánková, R.

22 – Veterinary Inspection in the slaughterhouse Jatky Český Brod a.s.

Hlaváčková, B., Richtrová, L., Hlaváček, J.

29 – Mycobacterium avium subsp. avium in tissue samples from pigs designated for consumption

Kaevska, M., Kříž, P., Slaná, I.

32 – Presence of Mycobacterium avium in meat and meat products orginating from the Czech Republic

Klanicová, B., Slaná, I.

35 – Evidence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in muscle of mouflons

Přibylová-Dziedzinská, R., Lamka, J., Slaná, I.

38 – Selected Methods for Identification of Bacteria

Dušková, M.

44 – Bacterial Toxin Detection Methods

Necidová, L.

48 – Occurrence of polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked meat products in relation to current legislation

Borkovcová, I., Králová, M., Kostrhounová, R., Batelková, P., Vorlová, L.

53 – The importance and quantitative content of carnosine in meat

Staruch, L., Mati, M.

56 – Fatty acids composition of intramuscular fat of chickens fed with the addition of linoleic acid

Čuboň, J., Kačániová, M., Haščík, P., Pavelková, A., Bebejová, A., Bobko M.

61 – The evaluation of thyme essential oil antimicrobial activity

Ducková, V., Čanigová, M., Kročko, M.

65 – Meat quality of female rabbits after administration of epicatechin

Kalafova, A., Bulla, J., Bucko, O., Emrichova, J., Zbynovska, K., Petruska, P., Schneidgenova, M., Chrastinova, L., Ondruska, L., Jurcik, R., Cupka, P., Mellen, M., Capcarova, M.

error: Obsah webu je chráněn!