Obsah časopisu Maso, ročník 2014, číslo 5

4 – Historie dušené šunky v Čechách

Budig, J.

8 – Výroba celosvalových, tepelně opracovaných masných výrobků z pohledu přídatných látek

Král, O.

16 – Míchačky pomáhají při výrobě šunek; Moderní technika zvyšuje aktivaci bílkovin a rovnoměrné rozložení přísad

Loeffler, F.

20 – Obaly pro celosvalové výrobky

Šerhakl, D.

23 – Koleno – oblíbená specialita

Jandásek, J., Ovísková, V.

27 – Poznatky z vplyvu tepelného opracovania bravčového mäsa pre potreby spoločného stravovania

Staruch, L., Mati, M.

33 – Ošetření tepelně opracovaných masných výrobků vysokým tlakem

Škorpilová, T., Šestáková, B., Šimoniová, A., Pipek, P.

37 – Hovězí maso pro výsek: názvosloví a svalová soustava; 2. část – maso zadní čtvrtě

Kameník, J., Kašpar, L., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

41 – Koření v masných výrobcích – petržel

Valchař, P.

44 – Nové metody při hodnocení rizik spojených s cysticerkózou skotu

Koudela, B.

46 – Monitoring Yersinia enterocolitica v rizikových potravinách – máme sa čoho obávať?

Cabanová, L., Čuvalová, Z.

49 – Staphylococcus aureus: vlastnosti a význam v oboru zpracování masa

Svobodová, I.

54 – Problémy kontaminace zvěřiny olovem z pohledu veterinárního dozoru

Drápal, J., Ruprich, J., Šťastný, K.

56 – Monitoring esterů kyseliny ftalové v obalech masných výrobků

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Kameník, J.

59 – Klesající rentabilita a likvidita podniků masného průmyslu

Ptáček, P.

62 – Nové knihy z našeho oboru

4 – History of the cooked ham production in Bohemia

Budig, J.

8 – Cooked whole-muscle products from the ingredients perspective

Král, O.

16 – The use of mixers in the production of ham

Loeffler, F.

20 – Casings for the whole-muscle products

Šerhakl, D.

23 – Pork knee, stifle joint, shank, hock – popular specialties

Jandásek, J., Ovísková, V.

27 – The knowledge of the influence of heat treatment of pork for the catering

Staruch, L., Mati, M.

33 – Pressurisation of heat treated meat products

Škorpilová, T., Šestáková, B., Šimoniová, A., Pipek, P.

37 – Beef for the retail: nomenclature and musculature. 2: meat of hindquarter

Kameník, J., Kašpar, L., Putnová, I., Holubcová, S., Jůza, M.

41 – Spice in meat products – parsley

Valchař, P.

44 – New methods for the risk assessment associated with bovine cysticercosis

Koudela, B.

46 – Monitoring of Yersinia enterocolitica in a risky food – have we anything to worry about?

Cabanová, L., Čuvalová, Z.

49 – Staphylococcus aureus: characteristics and importance in meat processing

Svobodová, I.

54 – Problems of lead contamination of wild game meat from the view of veterinary supervision

Drápal, J., Ruprich, J., Šťastný, K.

56 – Monitoring of phthalic acid esters in packaging of meat products

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Kameník, J.

59 – Decreasing Rate of Profit and Liquidity of Meat Processing Companies

Ptáček, P.

62 – New books about meat processing published by University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

error: Obsah webu je chráněn!