Obsah časopisu Maso, ročník 2014, číslo 7

4 – SIAL 2014 – inspirace pro potravináře

Kameník, J.

7 – Distribuční kanály pro maso a masné výroby

Klánová, E.

14 – České masné výrobky v maloobchodních prodejnách zahraničních řetězců – srovnání současnosti s rokem 2012

Mikócziová, V., Kameník, J.

22 – Příjemné a moderní prostředí pro zákazníky: Budování vlastních prodejen jako faktor stabilizace tržeb – anketa časopisu Maso

Kameník, J.

24 – Bílá klobása – Weißwurst – „klobása, která nesmí slyšet polední zvony“

Jandásek, J., Dederer, I.

30 – Stroj určuje kvalitu výrobku – Výroba tepelně opracovaných výrobků s vysoce výkonnými stroji na zpracování potravin

Seydelmann, A.

34 – Hodnocení postupů rozmrazování masa při výrobě masných výrobků

Pohůnek, V., Hrubý, P., Ševčík, R., Smolka, B.

37 – Posílení bezpečnosti masných polotovarů s využitím ochranných kultur

Baláš, J.

39 – Enterotoxigenní potenciál baktérií Staphylococcus aureus izolovaných z různých tržních druhů masa

Koukalová, K., Koláčková, I., Karpíšková, R.

41 – Výskyt Helicobacter spp. v trávicím traktu brojlerových kuřat

Przybylová, R., Svobodová, I. Bořilová, G.

44 – Koření v masných výrobcích – vanilka

Valchař, P.

47 – Stanovení lipoperoxidace vybraných druhů masa

Hostovský, M., Fuksová, M., Nekvapil, T., Kopřiva, V.

49 – Karagenany v masném průmyslu – detekce pomocí mikroskopických metod

Bednářová, M., Pospiech, M., Jandásek, J., Tremlová, B.

53 – Novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách z pohledu veterinárního dozoru

Malena, M., Kozák, A.

4 – SIAL 2014 – inspiration for the food industry

Kameník, J.

7 – Distribution channels for meat and meat production

Klánová, E.

14 – Czech meat products on the shelves of foreign retail chains – comparison of 2014 to 2012

Mikócziová, V., Kameník, J.

22 – Expansion of company stores as a factor in stabilization of the sales: survey of Maso journal

Kameník, J.

24 – White sausage – Weisswurst – “Sausage, which mustn´t hear the
noon bells”

Jandásek, J., Dederer, I.

30 – Manufacture of cooked meat products using Seydelmann machines

Seydelmann, A.

34 – Assessment defrost meat in the production of meat products

Pohůnek, V., Hrubý, P., Ševčík, R., Smolka, B.

37 – Adding safety to your prepared meat

Baláš, J.

39 – The enterotoxigennic potential of Staphylococcus aureus isolated from different types of retail meats

Koukalová, K., Koláčková, I., Karpíšková, R.

41 – Occurrence of Helicobacter spp. in the digestive tract of broiler chickens

Przybylová, R., Svobodová, I. Bořilová, G.

44 – Spice in meat products – vanilla

Valchař, P.

47 – Determination of lipid peroxidation in selected meats

Hostovský, M., Fuksová, M., Nekvapil, T., Kopřiva, V.

49 – Carrageenans in Meat Industry – Detection Using Microscopic Methods

Bednářová, M., Pospiech, M., Jandásek, J., Tremlová, B.

53 – Amendment to the Act 110/1997 Sb. on foodstuffs from the veterinary control perspective

Malena, M., Kozák, A.

error: Obsah webu je chráněn!