Obsah časopisu Maso, ročník 2015, číslo 3

4 – Logistika v oboru zpracování masa

Kameník, J.

8 – Smooth SuperDriveTM a v potravinářství?

Galatík, L.

11 – Švédská společnost Lindvalls Chark spoléhá na robotické technologie

13 – Moderní technika usnadňuje manipulaci – Automatické plnění udírenských vozíků zlepšuje pracovní podmínky a zvyšuje produktivitu

Hofschulte, J.

14 – Spotřebitel oceňuje kolagenní obaly – Studie ukázala, že hlavní vlastnosti těchto technologických obalů vyhovují přáním zákazníka

Hell, R.

17 – Šetrný přístup ke zdrojům při zachování plné chuti – Uzení s přečištěnými primárními kouřovými produkty ušetří až 80 % emisí oxidu uhličitého

Vogel, U.

20 – Využití blízké infračervené spektrometrie pro stanovení kvality masa

Králová, M., Procházková, Z., Saláková, A., Kameník, J., Vorlová, L.

24 – Hodnocení barvy vepřového masa 45 minut a 24 hodin po poražení

Saláková, A., Kameník, J., Kašpar, L.

26 – Vybrané vlastnosti výsekového masa a které faktory je ovlivňují

Kameník, J.

34 – Sledování reziduí hormonálně účinných a nepovolených látek v potravinových surovinách živočišného původu

Rejtharová, M., Hera, A.

39 – Genetická diverzita kmeňov Listeria monocytogenes izolovaných z procesu výroby potravín použitím molekulárnej typizácie

Véghová, A., Kaclíková, E., Minarovičová, J., Koreňová, J., Siekel, P.

41 – Mastné kyseliny v rybím tuku různých druhů lososovitých ryb ve vztahu k použitému krmivu

Kleinová, J., Mareš, J., Brabec, T., Geršl, M.

44 – Bezpečnost a rizika používání karagenanů v masném průmyslu

Pospiech, M., Bednářová, M., Tremlová, B., Jandásek, J.

48 – Sankce určují vývoj: Ekonomický vliv ruského embarga na dovoz masa na trhy v EU

Krug, O., Efken, J.

51 – Koření v masných výrobcích Křen selský

Valchař, P.

4 – Logistics in the meat processing

Kameník, J.

8 – Smooth SuperDriveTM in food processing?

Galatík, L.

11 – Swedish company Lindvalls Chark relies on robot technology. An Interview

13 – Automatic loading of smoke trolleys improves working conditions and can increase productivity

Hofschulte, J.

14 – Consumers appreciate collagen casings

Hell, R.

17 – Smoking with liquid smoke can save up to 80 % carbon dioxide emissions

Vogel, U.

20 – Determination of the meat quality by near infrared spectrometry

Králová, M., Procházková, Z., Saláková, A., Kameník, J., Vorlová, L.

24 – Evaluation of colour of pork meat 45 minutes and 24 hours after slaughter

Saláková, A., Kameník, J., Kašpar, L.

26 – Selected meat quality traits and their influencing factors

Kameník, J.

34 – Residue monitoring of hormonally active and prohibited substances in food materials of animal origin

Rejtharová, M., Hera, A.

39 – Genetic diversity of Listeria monocytogenes strains isolated from food production chain using molecular typing

Véghová, A., Kaclíková, E., Minarovičová, J., Koreňová, J., Siekel, P.

41 – The fatty acids in fish oil of salmonids in relation to different feeds

Kleinová, J., Mareš, J., Brabec, T., Geršl, M.

44 – Carrageenans in Meat Production – Risk and Safety

Pospiech, M., Bednářová, M., Tremlová, B., Jandásek, J.

48 – Economic impact of the Russian embargo on markets in the EU

Krug, O., Efken, J.

51 – Spice in meat products – Horseradish

Valchař, P.

error: Obsah webu je chráněn!