Obsah časopisu Maso, ročník 2015, číslo 5

4 – Mikroorganismy ve fermentovaných salámech a klobásách

Baláš, J.,

7 – Výroba startovacích kultur

Andersen, L.

12 – Salám Herkules – významný produkt skupiny trvanlivých fermentovaných salámů v Čechách

Kameník, J.

16 – Umělé potravinářské obaly pro trvanlivé masné výrobky

Šerhakl, D.

20 – Vodní aktivita a sorpční izotermy vlhkosti potravin

Langová, J., Štencl, J.

25 – Quick-Dry-Slice (QDS) – technologie výroby plátkovaných trvanlivých fermentovaných salámů

Saláková, A., Kameník, J.

29 – Obliba vybraných druhů mas mezi mladými konzumenty

Samková, E., Hasoňová, L., Mach, K., Smetana, P., Kala, R.

32 – Učňovské školství v oboru Řezník – uzenář očima středních odborných škol a učilišť

Špička, J., Náglová, Z.

38 – Domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců ve Zlínském kraji za období uplynulých tří let (2012–2014)

Čechová, M.

44 – Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech

Slaný, M., Reslová, N., Lamka, J., Babák, V., Lorencová, A.

48 – Metódy skríningu rezíduí antibiotík v hydinovom mäse a orgánoch

Poláková, Z., Kožárová, I.

51 – Skríning rezíduí antibiotík v tkanivách brojlerových kurčiat

Poláková, Z., Kožárová, I.

56 – Bakteriocínová substancia durancín-like ED26E/7 a jej experimentálne využitie v chove brojlerových králikov

Lauková, A., Chrastinová, Ľ., Kandričáková, A., Ščerbová, J., Plachá, I., Pogány Simonová, M., Čobanová, K., Formelová, Z., Ondruška, Ľ., Strompfová, V.

59 – Seminář „Legislativní požadavky na označování masa a masných výrobků“ na VFU Brno

4 – Bacteria in dry fermented sausages

Baláš, J.,

7 – Production of starter cultures

Andersen, L.

12 – Dry fermented sausage Herkules (Czech Republic)

Kameník, J.

16 – Artificial casings for dry and fermented salamis

Šerhakl, D.

20 – Water activity and moisture sorption isotherms of food

Langová, J., Štencl, J.

25 – Quick-Dry-Slice (QDS) – new technology for preparing sliced dry fermented sausages

Saláková, A., Kameník, J.

29 – Preferences of selected kinds of meat among young consumers

Samková, E., Hasoňová, L., Mach, K., Smetana, P., Kala, R.

32 – Apprentice education in the meat processing industry – the vocational schools’ point of view

Špička, J., Náglová, Z.

38 – Home slaughter of cattle younger than 24 months in the Zlin Region in the period of the past 3 years (2012–2014)

Čechová, M.

44 – The occurrence of Toxoplasma gondii in pigs and wild boars bred in different production systems

Slaný, M., Reslová, N., Lamka, J., Babák, V., Lorencová, A.

48 – Methods for the screening of antibiotic residues in poultry meat and organs

Poláková, Z., Kožárová, I.

51 – Screening of antibiotic residues in the tissues of broiler chickens

Poláková, Z., Kožárová, I.

56 – Bacteriocin substance durancinlike ED26E/7 and its experimental use in broiler rabbits

Lauková, A., Chrastinová, Ľ., Kandričáková, A., Ščerbová, J., Plachá, I., Pogány Simonová, M., Čobanová, K., Formelová, Z., Ondruška, Ľ., Strompfová, V.

59 – Conference „Food law requirements for labelling of fresh meat and processed meats“

error: Obsah webu je chráněn!