Obsah časopisu Maso, ročník 2015, číslo 6

4 – Ministerstvo zemědělství spravuje agendu přídatných látek v rámci celého potravinářského spektra – rozhovor s MUDr. Vierou Šedivou, náměstkyní ministra zemědělství ČR

Kameník, J.

5 – Glutamát sodný – musíme se bát?

Panovská, Z., Ilko, V.

11 – Kompetence v oblasti schvalování přídatných látek jsou nyní na Evropské komisi – rozhovor s Ing. Danielu Winklerovou, vedoucí oddělení pro speciální druhy potravin a národní referenční laboratoře pro potravinářská aditiva Státního zdravotního ústavu v Praze

Kameník, J.

12 – Potravinářská barviva ke zlepšení i stabilizaci barvy masných výrobků

Kameník, J., Baláš, J.

20 – Trendem je a bude snižování přídatných látek – Anketa časopisu Maso na téma „Přídatné látky v oboru zpracování masa“

Kameník, J.

27 – Vláknina a její význam ve výrobcích z mletého masa – Výrobky řady Vitacel® otevírají nové možnosti

Honzík, Z.

29 – Na komponentech záleží Inteligentní automatizace jako klíč k vyšší hygieně, bezpečnosti potravin a efektivitě

Zerle, J.

33 – Vliv oxidace lipidů na kvalitu masa a masných výrobků

Králová, M.

37 – Produkcia prírodných aróm pomocou baktérií

Vidová, M., Krištofíková, L., Rebroš, M., Rosenberg, M.

40 – Kontaminace masných výrobků bakterií Listeria monocytogenes

Brychta, J., Klímová, E., Brychta, T., Bulawová, H.

45 – Specifikovaný rizikový materiál a jeho množství vznikající po porážce skotu

Vařechová, E.

49 – Malachitová zeleň u sladkovodních ryb v České republice

Haldová, S.,Drápal, J., Honzlová, A.

52 – Význam vhodného výberu rýb pre konzumentov s histamínovou intoleranciou

Dičáková, Z., Paulsen, P. , Bystrický P.

55 – Využitie probiotík v akvakultúre lososovitých rýb

Fečkaninová, A., Popelka, P., Koščová, J., Mudroňová, D.

58 – Plán jednotlivých čísel časopisu Maso, ročník 2016

4 – Interview with Dr. Viera Šedivá, Deputy Minister, Ministry of Agriculture of the Czech Republic

Kameník, J.

5 – Glutamate. Do we need to worry?

Panovská, Z., Ilko, V.

11 – Interview with Daniela Winklerová, M.Sc., Head of Unit for Special Kinds of Food, NRL for Food Additives

Kameník, J.

12 – Food colours for improvement and stabilization of the colour of meat products

Kameník, J., Baláš, J.

20 – Debate on food additives in meat processing

Kameník, J.

27 – Fiber and its effect in meat processing

Honzík, Z.

29 – Intelligent Automation as the key factor to the improved hygiene, food safety and effectiveness

Zerle, J.

33 – Effect of lipid oxidation on meat and meat products quality

Králová, M.

37 – Production of natural aromas with bacteria

Vidová, M., Krištofíková, L., Rebroš, M., Rosenberg, M.

40 – Meat products contamination by Listeria monocytogenes

Brychta, J., Klímová, E., Brychta, T., Bulawová, H.

45 – Specified risk material and its quantity of emerging after slaughter bovine animals

Vařechová, E.

49 – Malachite green in the fresh water fish in the Czech Republic

Haldová, S.,Drápal, J., Honzlová, A.

52 – Význam vhodného výberu rýb pre konzumentov s histamínovou intoleranciou

Dičáková, Z., Paulsen, P. , Bystrický P.

55 – The importance of proper selection of fish for consumers with histamine intolerance

Fečkaninová, A., Popelka, P., Koščová, J., Mudroňová, D.

58 – Journal Maso 2016 – issue schedule

error: Obsah webu je chráněn!