Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 1

4 – Spotřeba celosvalových masných výrobků v českých domácnostech

Šebkov., V.

5 – Je lepší dělat užší portfolio výrobků na špičkové úrovni – Rozhovor s ing. Alešem Lencem, ředitelem společnosti LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s.r.o.

Kamen.k, J.

6 – Celosvalové mäsové výrobky

Turek, P.

14 – Mikrostruktura masných výrobků – Celosvalové masné výrobky

Pospiech, M., Tremlov. B., Javůrkova, Z.

20 – Hodnocení fyzikálněchemických parametrů šunek v České republice v průběhu let 2011 a 2014/2015

Kamen.k, J., Sal.kov., A., Pavl.k, Z., Steinhauserov., I.

24 – Zkrácení doby výroby tepelně opracovaných masných produktů pomocí procesu „Intensive Accelerated Massage“ (IAM)

Xargay., M., Lagares, J., Fern.ndez, E., Sanz, D., Gum., J., Puigferrer, J.

26 – Celosvalové masné výrobky v síti Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Pár otázek na MVDr. Pavla Groha, vedoucího manažera „Fresh category“

Kamen.k, J.

27 – Plnička s vysokým vakuem firmy Handtmann pro výrobu šunek

Tesařov., R., Brada, M.

28 – Problematika kvality dušených šunek – výskyt zón se změněnou strukturou masa

Bedn.řov., M., Kamen.k, J.

32 – Kontinuální výroba přináší výhody – Kontinuální výrobní procesy zajišťují bezpečnou a spolehlivou výrobu

Fessmann, U.

34 – Sůl nad zlato?! Aneb jak jsme na tom se solí.

Sal.kov., A.

39 – Potenciál mikroorganismů v masném průmyslu

Bal.š, J.

41 – Potenciál využitia probiotických kultúr pri výrobe fermentovaných mäsových vyrobkov

Staruch, L., Sirotn., Z.

46 – Globální oteplování, změna klimatu a bezpečnost potravin

Ostrý, V., Mal.ř, F., Jefremova, M., Ruprich, J.

49 – Výskyt Toxoplasma gondii v kůzlečím a jehněčím mase určeném ke konzumaci

Lorencov., A., Lamka, J., Reslov., N., Slaný, M.

52 – Welfare prasat při přepravě na jatky

Bartoňov., J., Vosl.řov., E., Večerek, V.

57 – Farmakologicky aktivní látky ve vodním prostředí

Dobš.kov., R., Blahov., J., Bartoškov., M., Stancov., V.

60 – Workshop zaměřený na odchyt a přepravu nosnic na jatky

Vosl.řov., E.

4 – Consumption of the whole muscle products in the Czech households

Šebkov., V.

5 – Interview with Aleš Lenc, general manager of company LE&CO – Ing. Jiří Lenc

Kamen.k, J.

6 – Whole muscle meat products

Turek, P.

14 – Microstructure of meat products – Whole muscle products

Pospiech, M., Tremlov. B., Javůrkova, Z.

20 – Physico-chemical characteristics of cooked hams in the Czech Republic in 2011 and 2014/2015

Kamen.k, J., Sal.kov., A., Pavl.k, Z., Steinhauserov., I.

24 – Reduction in process time for cooked meat products by means of Intensive Accelerated Massage (IAM)

Xargay., M., Lagares, J., Fern.ndez, E., Sanz, D., Gum., J., Puigferrer, J.

26 – Whole muscle products in Makro Cash and Carry ČR s.r.o. – interview with Pavel Groh, head of Fresh Category

Kamen.k, J.

27 – Handtmann vacuum fillers with high-vacuum technology for whole muscle products

Büchele, A.

28 – Destructured zones in cooked hams – a review

Bedn.řov., M., Kamen.k, J.

32 – A continuous production system Fessmann for industrial capacities

Fessmann, U.

34 – Salt above Gold?! Or how we stand with salt.

Sal.kov., A.

39 – The potential of the microorganisms in the meat industry

Bal.š, J.

41 – The potential of probiotics during the production of fermented meat products

Staruch, L., Sirotn., Z.

46 – Global warming, climate change and food safety

Ostrý, V., Mal.ř, F., Jefremova, M., Ruprich, J.

49 – The occurrence of Toxoplasma gondii in meat of kids and lambs intended for human consumption

Lorencov., A., Lamka, J., Reslov., N., Slaný, M.

52 – Welfare of pigs during transport for slaughter

Bartoňov., J., Vosl.řov., E., Večerek, V.

57 – Pharmacologically active substances in water environment

Dobš.kov., R., Blahov., J., Bartoškov., M., Stancov., V.

60 – Workshop on catching and transportation of end-of-lay hens for slaughter

Vosl.řov., E.

error: Obsah webu je chráněn!