Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 3

4 – Kvalita mäsa a mäsových výrobkov

Golian, J.

5 – Výcvik posuzovatelů a požadavky pro laboratoř senzorické analýzy dle normy

Fašiangová, M., Ježek, F., Bořilová, G.

11 – Proč a jak si správně mýt ruce? Osobní hygiena jako prevence křížové kontaminace při zpracování masa

Kameník, J.

18 – Hygiena gastronomického provozu a možný výskyt onemocnění z potravin

Bogdanovičová, K., Janštová, B., Burešová, P.

22 – Ovlivňování jakosti masa krmivem

Jůzl, M., Jarošová, A., Mrkvicová, E., Šťastník, O.

28 – Vývoj v oblasti certifikace podle GFSI schválených norem v České republice a na Slovensku

Šuška, M.

29 – Za bezpečností potravin stojí personál

Jurčová, M.

32 – Senzorické hodnocení salámů junior

Míková, K., Panovská, Z.

35 – Testování antimikrobiálního účinku aktivních obalových materiálů na bázi přírodních extraktů

Kalhotka, L., Růžičková, G., Pšeničková, Z., Obr, T., Dostálová, L., Detvanová, L., Burdová, E.

38 – Mikrobiologické parametry paštik v průběhu skladování

Burdová, E., Kalhotka, L., Jůzl, M.

42 – Přírodní přídatné látky v masných výrobcích

Pipek, P., Psotková, M., Škorpilová, T.

47 – Prídavné látky v mäsových výrobkoch – Farbivá, zvýrazňovače chuti a arómy, stabilizátory, emulgátory, kyseliny a regulátory kyslosti

Marcinčák, S., Pospiech, M., Turek, P.

51 – Ftaláty v potištěných a nepotištěných částech obalů masných výrobků

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Jandásek, J.

54 – Retail Summit 2016 hledal odpověď na otázku: Jak obchodování vrátit hodnotu?

Klánová, E.

57 – Koření v masných výrobcích – máta

Valchař, P.

59 – Ingrovy dny 2016

Jůzl, M., Nedomová, Š., Kalhotka, L.

4 – The quality of meat and meat products

Golian, J.

5 – Training for the sensitivity of panelists; and requirements for a laboratory of the sensory analysis according to the national standards

Fašiangová, M., Ježek, F., Bořilová, G.

11 – Why and how to properly wash hands? Personal hygiene for prevention of cross-contamination during meat processing

Kameník, J.

18 – Hygiene in gastronomy and possible occurrence of foodborne diseases

Bogdanovičová, K., Janštová, B., Burešová, P.

22 – Effect of feeding on meat quality

Jůzl, M., Jarošová, A., Mrkvicová, E., Šťastník, O.

28 – GFSI standards in the Czech Republic and Slovakia: the status of the certification in the last years

Šuška, M.

29 – The role of personnel in food safety

Jurčová, M.

32 – Senzory evaluation of junior sausage

Míková, K., Panovská, Z.

35 – Testing antimicrobial properties of packaging materials on the base of plant extracts

Kalhotka, L., Růžičková, G., Pšeničková, Z., Obr, T., Dostálová, L., Detvanová, L., Burdová, E.

38 – Microbiological parameters of p.tes during sorage

Burdová, E., Kalhotka, L., Jůzl, M.

42 – Natural aditives in meat products

Pipek, P., Psotková, M., Škorpilová, T.

47 – Food additives in meat products – Colours, flavor enhancers and flavorings, stabilizers, emulsifiers, acids and acidity regulators

Marcinčák, S., Pospiech, M., Turek, P.

51 – Phthalates in printed and anprinted packaging parts of meat products

Bogdanovičová, S., Jarošová, A., Jandásek, J.

54 – Retail Summit 2016 sought an answer to the question: How to return the value of trading?

Klánová, E.

57 – Spice in meat products – Mint

Valchař, P.

59 – Looking back at the conference Ingrovy dny 2016

Jůzl, M., Nedomová, Š., Kalhotka, L.

error: Obsah webu je chráněn!