Obsah časopisu Maso, ročník 2016, číslo 5

4 – Technologické obaly Viscofan

Šerhakl, D.

6 – Rozhovor s Ing. Stanislavem Kumžákem, obchodním ředitelem Viscofan CZ

Kameník, J.

7 – V království kolagenních střívek – Devro s.r.o.

Kameník, J.

12 – Království fibrousových a celulózových obalů – ViskoTeepak

Kameník J.

16 – Mikrostruktura masných výrobků – Jemně mělněné masné výrobky

Pospiech, M. Tremlová B., Javůrkova, Z.

20 – Využití analýzy obrazu k hodnocení jemně mělněných masných výrobků

Javůrková Z., Pospiech M., Petrášová M., Tremlová B., Luňáková L., Běhalová H.

31 – Sous vide, low & slow nebo LTLT? Moderní postupy tepelné úpravy masa zaručují jeho křehkost. Dokáží garantovat konzumentům také zdravotní nezávadnost?

Kameník, J.

37 – Výskyt patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v syrových masných produktech z tržní sítě České republiky

Lorencová, A., Slaný, M., Parůžková, P.

42 – Virus hepatitidy E a možnosti jeho přenosu v České republice

Kubánková, M., Vašíčková, P.

49 – Rtuť v potravinách živočišného původu

Drápal, J.

52 – Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky

Diviš, P.

55 – AACS – nástroj EK pro boj s potravinovými podvody

Válková, V.

57 – Koření v masných výrobcích – celer

Valchař, P.

4 – Viscofan casings

Šerhakl, D.

6 – Interview with Stanislav Kumžák, sales manager of Viscofan CZ

Kameník, J.

7 – Collagen casings – DEVRO s.r.o.

Kameník, J.

12 – Fibrous and cellulose casings – ViskoTeepak

Kameník J.

16 – Microstructure of meat products – finely minced meat products

Pospiech, M. Tremlová B., Javůrkova, Z.

20 – Image analysis usage for evaluation of fined meat products

Javůrková Z., Pospiech M., Petrášová M., Tremlová B., Luňáková L., Běhalová H.

31 – Sous vide, low & slow or LTLT? Modern cooking techniques quarantee a meat tenderness. Can gaurantee the meat safety as well?

Kameník, J.

37 – The occurrence of pathogenic Yersinia enterocolitica in raw meat products at the retail level in the Czech Republic

Lorencová, A., Slaný, M., Parůžková, P.

42 – Hepatitis E virus and the possibility of transmission in the Czech Republic

Kubánková, M., Vašíčková, P.

49 – Mercury in foodstuffs of animal origin

Drápal, J.

52 – Mercury total content in fish meat sold in the Czech Republic

Diviš, P.

55 – AACS – IT-tool of EC for fighting against food fraud

Válková, V.

57 – Spice in meat products – Celery

Valchař, P.

error: Obsah webu je chráněn!